Воробйова Н.П., Музиченко Р.О.

Аналіз фінансового стану підприємства: сутність і необхідність

У статті досліджено сутність і необхідність аналізу фінансового стану підприємств в сучасних умовах. Обґрунтовано основні методичні підходи до його здійснення, їх переваги та недоліки, а також визначено особливості застосування кожного з них відповідно до специфіки підприємства та показників його діяльності.

Ключові слова: фінансовий стан, оцінка фінансового стану, фінансова стійкість, платоспроможність

Рибак Л.Х.

Програми ікс-один із видів цільових програм регіонального розвитку

В статті обґрунтовано значення інформаційно-консультаційної служби в розробці і реалізації регіональної програми розвитку сільської місцевості. Розкрито особливості розробки програми інформаційно-консультаційної служби.

Ключові слова: інформаційно-консультаційні служби, дорадчі служби, програми дорадчої служби, сільська місцевість

Громоздова Л.В., Писаренко Н.В.

Особливості страхування аграрних ризиків

У статті досліджено особливості страхування аграрних ризиків та механізм управління ними. Визначено основні елементи, які використовуються для управління агроризиками. Встановлені пріоритетні напрями удосконалення страхування майна сільськогосподарських товаровиробників з врахуванням класифікації основних видів ризику аграрних підприємств.

Ключові слова: аграрне страхування, аграрні ризики, сільськогосподарські товаровиробники, метод SWOT-аналізу

Шморгун Л.Г., Сакада М.О.

Соціально-економічні наслідки розвитку сільських територій в контексті проведених аграрної та земельної реформ

У статті розглядаються проблеми впровадження аграрної і земельної реформ. На основі результатів соціологічних досліджень пропонуються шляхи оптимізації процесів реформування сучасного українського села.

Ключові слова: сільський соціум, ринок землі, громадська думка, влада, соціальний діалог, соціальний захист

Мосіюк С.І., Мосіюк І.П.

Підприємницька діяльність на селі: зелений туризм

У статті висвітлено визначення зеленого туризму, перспективи для успішного розвитку в Україні та проаналізовано шляхи подолання безробіття на селі.

Ключові слова: агротуризм, екотуризм, сільський зелений туризм, безробіття, сфера послуг

Кондукоцова Н.В.

Стан і тенденції розвитку промисловості в україні

У статті проаналізовано нинішній стан промисловості України та надано інформацію щодо дослідження основних її підгалузей. Окреслено перспективи розвитку промисловості з обгрунтуванням позитивних і негативних тенденцій в розрізі галузей. Наведено прогнозні показники зростання внутрішнього валового продукту, узагальнені результати діяльності підприємств України, проаналізовано основні позитивні та негативні чинники, що впливатимуть на розвиток промисловості в короткостроковій перспективі.

Ключові слова: економіка, промисловість, галузь, промислове виробництво, добувна та переробна промисловість