Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки України, покращення інвестиційного клімату в державі. Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюваннямцієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Видання зареєстровано у Міністерстві юстиції України (свідоцтво КВ №16951- 5721P від 30.07.2010), перереєстровано у Міністерстві юстиції України (свідоцтво КВ № 21647-1547 ПР від 02.11.2015).

Наказом Міністерства освіти і науки України (наказ № 374 від 13.03.2017) друковане (електронне) періодичне видання включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук.

Усі права застережено. Передруки і переклади дозволяються лише за згодою редакції. Редакція необов’язково поділяє думку автора. За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець.