Видавництво «Міленіум» створене у 2001 р. Має державну реєстрацію — код ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України) 31451419.

Також має ліцензію на видавничу та поліграфічну діяльність — Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 535 від 19.07.2001 р.

Видавництво «Міленіум» отримує в Книжковій палаті України та присвоює книжковим виданням ISBN.

Видавництво «Міленіум» — є університетським видавництвом з власною поліграфічною базою. Активно співпрацює є таким університетами як Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним університетом біоресурсів та природокористування України, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» цілим рядом інших університетів. Також видавництво «Міленіум» виконує видання для наукових інститутів Національної академії педагогічних наук України. Серед замовників на видання були Посольство Фінляндської Республіки в Україні, Посольство Великої Британії в Україні. Також друкувалась поліграфічна продукція для Королівського технологічного університету (Стокгольм), London Metropolitan University.

Для Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв (Київ) видавництво «Міленіум» є видавцем 5 наукових збірників, які мають ліцензію Міністерства освіти і науки України як фахові видання. Ще таких 2 збірники видається Національного університету біоресурсів та природокористування України, 1 науковий журнал видається для Інституту соціальної та політичної психології.

Всього за рік видавництво «Міленіум» видає 23 наукових журнали та наукови збірники міжнародних конференцій.

У штаті Видавництва «Міленіум» працюють кваліфіковані редактори, коректори та консультанти, які забезпечують редакційну роботу та наукове редагування для наукових журналів та наукових монографій, які видаються видавництвом «Міленіум».

Адреса видавництва «Міленіум»:

Україна, м. Київ. Вул.. Кирилівська, 60., оф.1