Публікація журналу № 9/2016

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2016, №9

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Шморгун Л.Г.

Про деякі суперечливі положення заліковоїсистеми обчислення та сплати до бюджету податку на додану вартість 3-11

Семиноженко В.П.

Теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку 12-20

Лібанова Е.М.

Інноваційні важелі демографічної політики 21-33

Саблук П.Т.

Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки україни та роль науки в її становленні 34-42

Бажал Ю.М.

Місце і роль малого бізнесув інноваційній моделі економічного розвитку 43-46

Божидарнік Т.В., Колтунович О.С.

Малий інноваційний бізнесяк елемент розвиткурегіональних інноваційних систем 47-49

Войтко С.В., Барбаш В.А.

Стан, критерії, етапи та складові розвиткумалого інноваційного бізнесу 50-55

Воробйова Н.П.

Шляхи входження україни в міжнародний економічний простір 56-61

Дергачева В.В., Кузнецова Е.А.

Экономическая интеграция в контексте энергетической безопасности национальной экономики 62-72

Дрига С.Г.

Інноваційний імперативу перспективі розвитку економіки україни 73-78

Дудар Т.Г.

Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності 79-84

Єгорова О.О.

Удосконалення територіально-організаційних інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в україні 85-94

Кір’Ян Т.М.

Інвестиції в людський капітал — запорука підвищення ефективності економічного розвитку 95-109

Лисецька Н.М.

Динамізація інституційних інструментів у системі ефективного створення національної інноваційної моделі: світовий досвід 110-117

Миленький В.М.

Структурна оптимізація фінансового інструментарію інноваційного розвитку в умовах формування соціально орієнтованої економіки 118-127

Охотнікова О.М., Єфименко М.М.

Основні напрями інноваційного розвитку україни: стан та перспективи 128-135

Редзюк Є.В.

Особливості розвитку фондового ринку україни в період трансформації фінансових відносин у світі 136-145

Соловйов В.П.

Про місце інновацій в економічній системі сучасної україни 146-156

Сухоруков А.І.

Інституційна складова структурних реформ у реальній економіці 157-168

Тюхтій М.П., Громоздова Л.В.

Концепція прирощень як економічна основа управлінської економічної теорії 169-172

Шморгун Л.Г.

Чи присутня інвестиційна політика в україні? 173-181

Хвесик М.А., Бистряков І.К.

Інноваційні домінанти сталого розвитку україни 182-2

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch