Публікація журналу № 9/2016

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2016, №9

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Шморгун Л.Г.

Про деякі суперечливі положення заліковоїсистеми обчислення та сплати до бюджету податку на додану вартість 3-11

Семиноженко В.П.

Теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку 12-20

Лібанова Е.М.

Інноваційні важелі демографічної політики 21-33

Саблук П.Т.

Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки україни та роль науки в її становленні 34-42

Бажал Ю.М.

Місце і роль малого бізнесув інноваційній моделі економічного розвитку 43-46

Божидарнік Т.В., Колтунович О.С.

Малий інноваційний бізнесяк елемент розвиткурегіональних інноваційних систем 47-49

Войтко С.В., Барбаш В.А.

Стан, критерії, етапи та складові розвиткумалого інноваційного бізнесу 50-55

Воробйова Н.П.

Шляхи входження україни в міжнародний економічний простір 56-61

Дергачева В.В., Кузнецова Е.А.

Экономическая интеграция в контексте энергетической безопасности национальной экономики 62-72

Дрига С.Г.

Інноваційний імперативу перспективі розвитку економіки україни 73-78

Дудар Т.Г.

Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності 79-84

Єгорова О.О.

Удосконалення територіально-організаційних інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в україні 85-94

Кір’Ян Т.М.

Інвестиції в людський капітал — запорука підвищення ефективності економічного розвитку 95-109

Лисецька Н.М.

Динамізація інституційних інструментів у системі ефективного створення національної інноваційної моделі: світовий досвід 110-117

Миленький В.М.

Структурна оптимізація фінансового інструментарію інноваційного розвитку в умовах формування соціально орієнтованої економіки 118-127

Охотнікова О.М., Єфименко М.М.

Основні напрями інноваційного розвитку україни: стан та перспективи 128-135

Редзюк Є.В.

Особливості розвитку фондового ринку україни в період трансформації фінансових відносин у світі 136-145

Соловйов В.П.

Про місце інновацій в економічній системі сучасної україни 146-156

Сухоруков А.І.

Інституційна складова структурних реформ у реальній економіці 157-168

Тюхтій М.П., Громоздова Л.В.

Концепція прирощень як економічна основа управлінської економічної теорії 169-172

Шморгун Л.Г.

Чи присутня інвестиційна політика в україні? 173-181

Хвесик М.А., Бистряков І.К.

Інноваційні домінанти сталого розвитку україни 182-2

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.