Публікація журналу № 8/2016

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2016, №8

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Шаповал Н.С.

Инновационный метод прогнозирования развития экономики и его коренное отличие от балансового метода “затраты-выпуск” 6-19

Тимошенко О.В.

Підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів україни 20-25

Сіверс В.А.

Зовнішні і внутрішні виклики у фокусі проблем менеджменту освітнього процесу у вищих навчальних закладах україни 26-34

Телелим В.М., Приходько Ю.І.

Інноваційні засади формування змісту підготовки військових фахівців 35-42

Бойко З.В.

Проекція іт-стратегій на діяльність внз україни 43-49

Богдан В.М.

Великий київський експеримент-новий напрямок інноваційної політики держави 50-54

Охотнікова О.М., Краснова М.

Адаптація європейського законодавства щодо державного регулювання системи електронних грошей в інвестиційній діяльності україни 55-62

Кирилюк Є. М.

Розвиток біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в україні 63-73

Кальна-Дубінюк Т.П.

Роль консалтингу в інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств, культурних закладів, туризму та освіти 74-80

Шморгун Л.Г.

Інвестиційна політика: якою вона є в україні? 81-86

Бочарников В.П., Богомольный Б.Р., Барзинский В.П., Гридина Т.Л., Свешников С.В.

Новые подходы в выявлении наличия различных патогенных возбудителей и прогнозировании развития заболевания 87-102

Патика М.В., Феделеш-Гладинець М.І., Патика Т.І.

Здоровий грунт-багатство країни 103-112

Шморгун Л.Г., Коцюба Р.О.

Інновація єдності народу: гуманітарні науки, економіка, право і правосвідомість 113-125

Тоцька О. Л.

Словацька республіка й угорщина: аналітичне дослідження показників оплати праці 126-138

Луньов Г.О.

Виховання молоді на духовних, господарських, громадських, військових, соціальних, культурних і державотворчих традиціях козацтва 139-2

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.