Публікація журналу № 6/2014

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2014, №6

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Бардин О.Я.

Теоретичні аспекти ефективного управліннягрошовими потоками на підприємстві 3-9

Бобох Н.М., Протасюк Г.А.

Основні загрози економічній безпеці україни в умовах кризових явищ 10-18

Бучинская Е.В.

Цикличность и антикризисное урегулирование 19-22

Бык И.С.

О природе, причинах происхождения и путях преодоления финансово-экономического кризиса 23-31

Вітер І.І.

Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації 32-43

Лемешко С.М.

Особливості побудови обліку та складання фінансової звітності в бюджетних установах 44-47

Приходько В.П.

Психология и философия развития экономики 48-53

Тюхтій М.П., Громоздова Л.В., Коваль О.В.

Фінансова стійкість корпорації: теоретичні аспекти аналізу 54-62

Біляцький С.Д.

Заборонена межа пізнання чи вдала інновація сталого розвитку? 63-75

Бодюк А.В., Скок П.О., Токарєв О.С.

Підвищення ефективності функціонуванняпідприємств житлово-комунального господарства 76-83

Кучай О.В.

Брак готелів міжнародних операторів як фактор, що стримує розвиток туризму в україні 84-95

Лисецька Н.М.

Кластеризація як засіб реалізації ефективного ринкового механізму господарювання 96-102

Охотнікова О.М., Гафинець О.І., Тронь І.В.

Основні напрями вдосконалення державного управління інвестиційною діяльністю в сільському господарстві 103-109

Хачатурян Х.В.

Євроінтеграційні детермінанти інноваційних трансформацій державного управління в україні 110-118

Шморгун Л.Г.

Інвестиційна політика: якою вона є в україні? 119-125

Куницын В.В.

Стратегия инноваций и инвестиций для модернизации топливно-энергетического комплекса украины 126-138

Громоздова Л.В., Федорченко В.В.

Системи споживання, збереження теплової енергії в жкг та якість життя громaдян: аспекти підготовки управлінських кадрів 139-142

Шморгун Л.Г.

Прямі іноземні інвестиції в економіку україни: проблеми залучення та галузевого спрямування 143-150

Кудінова І.П.

Формування та вдосконалення механізму інформаційно-консультаційної діяльності в інфраструктурі аграрного бізнесу 151-155

Охотнікова О.М., Джуринський О.В.

Ефективність державного контролю за використанням та охороною земельних ресурсів як запорука підвищення рівня інвестиційної привабливості в україні 156-164

Богомольный Б.Р., Барзинский В.П., Гридина Т.Л., Федчук А.С., Мудрик Л.М.

Влияние электромагнитных полей в диапазонах сверхдлинных волн на рост микроорганизмов и репродукцию вирусов 165-177

Коренєв М.М., Овсяннікова Л.М., Водолажський М.Л., Сидоренко Т.П., Фомина Т.В., Кошман Т.В.

Теоретичне підґрунтя створення моделі оцінки інформаційного та інноваційного ресурсу дослідницьких робіт у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків 178-185

Дрозач М.І.

Методологічні аспекти управління знаннями на виробництві 186-192

Телелим В.М., Приходько Ю.І.

Військова освіта: виклики сьогодення, пошуки раціональних рішень 193-3

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.