Публікація журналу № 5/2013

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2013, №5

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Виноградова О.В.

Міжнародний трансфер технологій в умовах сучасної глобальної конкуренції: регулятивний аспект 3-8

Чупайленко О.А., Беро В.Ю.

Розширення функцій інноваційних кластерів в україні 9-18

Харчук М.П.

Як поліпшити інвестиційний клімат в україні 19-20

Дудар Т.Г.

Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності 21-26

Воробйова Н.П.

Шляхи входження україни в міжнародний економічний простір 27-32

Tюхтій В.П., Громоздова Л.В.

Концепція прирощень як економічна основа управлінської економічної теорії 33-36

Дербеньова Я.В.

Українська металургія: стан та напрями інтеграції 37-41

Охотнікова О.М., Раткін В.В.

Роль державного управління в діяльності технопарків в україні 42-49

Ткачук В.А.

Проблеми оцінювання якості та ефективності діяльностіорганів місцевої влади (зарубіжний досвід) 50-54

Бобох Н.М.

Формування в україні механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки 55-63

Олесь О.В.

Проблемы пенсионного и социального обеспечения в украине:альтернативный подход к организации жизненного цикла трудовых ресурсов 64-71

Тоцька О.Л.

Соціологічне дослідження використання християнських засад в управлінні підприємницькою діяльністю 72-86

Березанский В.И.

Проблемы и пути повышения эффективности строительства социального жилья в украине 87-99

Єгорова О.О.

Удосконалення територіально-організаційних інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в україні 100-109

Охотнікова О.М., Гафинець О.І.

В механізмі гарантій захисту іноземних інвестицій в україні 110-116

Морозюк Н.В.

Методологія формування системи оцінювання ефективності діяльностіорганів управління сільськими територіями 117-123

Ланченко Є.О.

Формування соціального партнерства в системі управління розвитком сільських територій: інноваційний підхід 124-130

Корінець Р.Я.

Художня література як інформаційне джерело для просуваннякооперативної ідеї 131-140

Барзинский В.П.

Философские проблемы информационно-волновой медицины 141-156

Приходько В.П.

Концепція моделі міністерства екології як міністерства якості життя населення 157-160

Гук Н.А.

Стримувальні бар’єри переходу української промисловості на “зелений” сценарій розвитку 161-167

Кулик А.В.

Аналіз конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму криму 168-179

Якуба К.І.

Особливості інвестицій у людський капітал:методологічний аспект 180-2

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch