Публікація журналу № 5/2013

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2013, №5

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Виноградова О.В.

Міжнародний трансфер технологій в умовах сучасної глобальної конкуренції: регулятивний аспект 3-8

Чупайленко О.А., Беро В.Ю.

Розширення функцій інноваційних кластерів в україні 9-18

Харчук М.П.

Як поліпшити інвестиційний клімат в україні 19-20

Дудар Т.Г.

Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності 21-26

Воробйова Н.П.

Шляхи входження україни в міжнародний економічний простір 27-32

Tюхтій В.П., Громоздова Л.В.

Концепція прирощень як економічна основа управлінської економічної теорії 33-36

Дербеньова Я.В.

Українська металургія: стан та напрями інтеграції 37-41

Охотнікова О.М., Раткін В.В.

Роль державного управління в діяльності технопарків в україні 42-49

Ткачук В.А.

Проблеми оцінювання якості та ефективності діяльностіорганів місцевої влади (зарубіжний досвід) 50-54

Бобох Н.М.

Формування в україні механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки 55-63

Олесь О.В.

Проблемы пенсионного и социального обеспечения в украине:альтернативный подход к организации жизненного цикла трудовых ресурсов 64-71

Тоцька О.Л.

Соціологічне дослідження використання християнських засад в управлінні підприємницькою діяльністю 72-86

Березанский В.И.

Проблемы и пути повышения эффективности строительства социального жилья в украине 87-99

Єгорова О.О.

Удосконалення територіально-організаційних інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в україні 100-109

Охотнікова О.М., Гафинець О.І.

В механізмі гарантій захисту іноземних інвестицій в україні 110-116

Морозюк Н.В.

Методологія формування системи оцінювання ефективності діяльностіорганів управління сільськими територіями 117-123

Ланченко Є.О.

Формування соціального партнерства в системі управління розвитком сільських територій: інноваційний підхід 124-130

Корінець Р.Я.

Художня література як інформаційне джерело для просуваннякооперативної ідеї 131-140

Барзинский В.П.

Философские проблемы информационно-волновой медицины 141-156

Приходько В.П.

Концепція моделі міністерства екології як міністерства якості життя населення 157-160

Гук Н.А.

Стримувальні бар’єри переходу української промисловості на “зелений” сценарій розвитку 161-167

Кулик А.В.

Аналіз конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму криму 168-179

Якуба К.І.

Особливості інвестицій у людський капітал:методологічний аспект 180-2

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.