Публікація журналу № 4/2012

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2012, №4

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Литовченко А.М.

Оцінка економічної ефективності інформаційно-консультаційних заходів із впровадження інновацій у рослинництво 3-9

Воробйова Н.П.

Новий менеджмент у новий час 10-14

Охотнікова О.М., Єфименко М.М.

Основні напрями інноваційного розвитку україни: стан та перспективи 15-22

Шморгун Л.Г.

Валові інвестиції в основний капітал як фактор економічного зростання: 1996-2010 рр 23-29

Тоцька О.Л.

Наукові дослідження з питань управління вищими навчальними закладами: ретроспективний аналіз 30-42

Одотюк І.В., Фащевська О.М., Ткачова О.А.

Система моніторингу, аналізу та оцінювання результативності у сфері науки 43-67

Барзинский В.П.

Нанотехнологии в современной медицине 68-89

Іванків О.Я.

Самооцінювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності послуг підприємств житлово-комунального господарства 90-100

Литвиненко А.Ф.

Модель организации деятельности сельскохозяйственного района как единой системы и взаимодействие этой системы с городом 101-110

Тиханков Н.В., Тиханков Е.Н., Плешко Э.А.

Информационные методы нейтрализации негативного влияния “электромагнитного смога” 111-115

Шевченко О.А., Писаренко В.Г., Писаренко Ю.В.

Роль украины в обеспечении надежных поставок возобновляемой энергии для европы 116-120

Терещенко В.К.

Біосоціальна концепція розвитку системи мотивації праці 121-128

Чупайленко О.А.

Соціальне забезпечення розвиткуінноваційного потенціалу підприємства 129-135

Охотнікова О.М., Жуковський Д.Д.

Банківської інновації в контексті сучасноїглобальної економіки 136-151

Новожилов Е.А.

Итоги интеграционных процессовна пространстве снг за прошедшие 20 лет 152-158

Глоба Л.С.

Створення національного центру антарктичних даних 159-163

Якимчук Н.А.

Мобильная технология “прямых” поискови разведки залежей нефти и газа, рудных полезных ископаемыхи водоносных горизонтов 164-173

Калиниченко А.И.

Применение таможенного законодательствав сфере защиты прав интеллектуальной собственности 174-179

Кужель Е.В.

Патентно-правове забезпеченняінноваційної діяльності в регіоні 180-182

Балашова Г.С., Кузьмич А.О.

Насінництво картоплі на півдні україниз використанням двоврожайної культури 183-189

Люта Ю.О.

Технологія отримання насіння нових сортів томата промислового типу для півдня україни 190-193

Моісеєнко Є.В.

Шляхи розроблення технологійпідвищення стійкості організму людинидо екстремальних умов 194-199

Солдатенко О.В.

Основные направления сотрудничествамежду странами снг в инновационной сфере 200-203

Волошенюк А.В.

Комплексне агрономічне обслуговування – засіб вирішення проблемипродовольчої безпеки країн снд 204-2

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.