Публікація журналу № 3/2012

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2012, №3

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Миленький В.М.

Структурна оптимізація фінансового інструментарію інноваційного розвитку в умовах формування соціально орієнтованої економіки 4-13

Редзюк Є.В.

Особливості розвитку фондового ринку україни в період трансформації фінансових відносин у світі 14-23

Богдан В.М.

Великий київський експеримент – новий напрям інноваційної політики держави 24-28

Шморгун Л.Г.

Про деякі суперечливі положення заліковоїсистеми обчислення та сплати до бюджетуподатку на додану вартість 29-37

Одотюк І.В.

Оцінка результатів наукової діяльності в україні: нормативно-правовий аспект 38-44

Охотнікова О.М., Панчук М.Ю.

Роль державного управління в регулюванні інвестиційної діяльності в україні 45-57

Тоцька О.Л.

Нормативно-правове забезпечення системи управління вищою школою 58-68

Дергачева В.В., Кузнецова Е.А.

Экономическая интеграция в контексте энергетической безопасности национальной экономики 69-79

Іванович І.Ю.

Матричний підхід до вибору стратегії інвестування сільськогосподарських підприємств (на прикладі диверсифікації діяльності) 80-93

Кір’Ян Т.М.

Інвестиції в людський капітал – запорука підвищення ефективності економічного розвитку 94-109

Шовкалюк В.С.

Розвиток та державна підтримка малого інноваційного бізнесу в україні 110-123

Бажал Ю.М.

Місце і роль малого бізнесу в інноваційній моделі економічного розвитку 124-127

Мусіна Л.А.

Роль малого інноваційного бізнесу в “зеленій економіці”: перспективи для україни 128-131

Войтко С.В., Барбаш В.А.

Стан, критерії, етапи та складові розвитку малого інноваційного бізнесу 132-137

Лисиця Т.М.

Розвиток малого інноваційного бізнесу через механізм державно-приватного партнерства 138-146

Соловьев В.П.

Роль малого и среднего предпринимательстваво внедрении результатов инноваций 147-151

Дрига С.Г.

Інноваційний імператив у перспективі розвитку економіки україни 152-157

Мазур А.А., Пустовойт С.В.

Проблемы инновационного бизнеса в академической науке 158-163

Оніпко О.Ф.

Недержавні наукові установи та мале інноваційне підприємництво 164-166

Исакова Н.Б.

Интеграция инновационной политики и политики поддержки малых и средних предприятий 167-174

Божидарнік Т.В., Колтунович О.С.

Малий інноваційний бізнес як елемент розвитку регіональних інноваційних систем 175-177

Зубарев А.Н.

Методы поддержки инновационной деятельности малых и средних предприятий(зарубежный опыт) 178-186

Макогон В.Д.

Механізми підтримки наукової діяльності в україні 187-189

Денисюк В.А.

Венчурне інвестування в національній інноваційній системі: аналіз механізмів розвитку та основи концепції для україни 190-2

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.