Публікація журналу № 21/2019

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2019, №21

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

О. Д.Гудзинський, С.М. Судомир, Т.О. Гуренко, Ю.С. Гудзинська

МЕНЕДЖМЕНТ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 4-13

О.М. Бунда, М.К. Лебедєв

Організаційні та методичні аспекти обліку і аналізудоговірного процесу на підприємстві 14-20

І. І. Дядченко

SWOT-АНАЛІЗ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 21-30

Н. М. Вдовенко, М. М. Павленко О. Р. Хринюк

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АКВАКУЛЬТУРИ 31-38

С.І. Мосіюк, І.П. Мосіюк, В.І. Мосіюк

Розвиток туристичного бізнесу в Україні 39-46

М. О. Жуковський

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 47-54

О. А. Локутова, О. О. Кащенко

PR-КОНСАЛТИНГ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ У АГРОВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ 55-64

О. М. Бунда, А. І. Якименко

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 65-72

Л. В. Громоздова, О. І. Мартинюк, І. В. Студеннікова, В. В. Громоздов, В. М. Маляревський

РЕГУЛЯТОРНІ АСПЕКТИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 73-85

Ю. М. Комар, Р. Г. Дубас, О. О. Іванов

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОВНОЦІННОГО ТВОРЧОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПОВНОЦІННОГО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 86-96

В. Г. Івчук, Г. П. Куліш, В. В. Лазоришинець, В. В. Кабаков, Є. А. Настенко

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ В СТАТУСІ ПІДПРИЄМСТВА 97-116

О. М. Бунда, А. В. Оляніна

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ СПОРТУ 117-124

О.М.Коваль, К. С. Ільїна, А. А. Фефелова

ІНВЕСТИЦІЇ В МАРКЕТИНГ ВИЩОЇ ОСВІТИ 125-134

Л. В. Романова, В. І. Золотарьова

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 135-149

О. І. Синенко, К. О. Ярема, Ю. С. Безсмертна

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ СОЛОУ 150-157

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.