Публікація журналу № 20/2019

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2019, №20

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Редзюк Є.В.

Формування ефективного фінансово-інвестиційного середовища в країнах єс-досвід для україни 4-13

Борзенко О.О., Панфілова Т.О.

Оцінка чинників та проявів глобальних дисбалансів у міжнародній торгівлі: впливторговельної війни сша та китаю на україну 14-30

Підвисоцький Я.В.

Swot аналіз у торговельній війні між сша та китаєм 31-39

Пономаренко І.В., Воловненко К.В.

Оцінювання діяльності суб’єктів малого підприємництва в україні 40-47

Бшарат Нуман

Шляхи підвищення потенціалу конкурентоспроможності торговельних підприємств 48-59

Громоздова Л.В., Стенічева І.Б.

Інноваційний простір як найважливіший елемент регіонального соціально-економічного простору 60-70

Мартинюк О.І., Студеннікова І.В., Громоздов В.В., Маляревський В.М.

Наукові методологічні підходи до розробки стратегії сталого розвитку територіальних громад 71-80

Кальна-Дубінюк Т.П.

Застосування інформаційно-консультаційнихтехнологій у туристичному бізнесі 81-89

Кальной С.П.

Онтологічна модель е-сценарію наукових досліджень як засіб організації операціональної дослідницької бази знань 90-101

Махиборода К.В.

Функціонування ринку органічної продукціїаквакультури в україні та світі в контекстіінноваційної економіки 102-112

Кривенок Н.Я., Руденко М.Н.

Маркетинг органічних яєць в україні 113-118

Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е., Буслаева Н.Г.

Інноваційні підходи до управління ризиками в природо- і землекористуванні і шляхи їx оптимізації 119-130

Бодюк А.В.

Обґрунтування понять гірничої економіки та економічної геології 131-140

Бодюк А.В.

Обґрунтування механізму плати до бюджетуза трубопровідне транспортування вуглеводневих товарів 141-152

Павлишин А.В., Цвях А.І., Герасимчук П.О., Господарський А.Я.

Інноваційні підходи в організації телемедичної допомоги, її засоби та перспективи розвитку 153-0

1 Response

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.