Публікація журналу № 2/2011

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2011, №2

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Семиноженко В.П.

Агентство змін 7-15

Паладій М.В.

Трансформація інтелектуального капіталу в матеріальні та духовні блага – основа інноваційного розвитку національної економіки 16-24

Штолько В.Г.

Шляхи подолання кризи і забезпечення інноваційного розвитку архітектурно-будівельної діяльності в україні 25-42

Тацій В.Я.

Hапрями вдосконалення інноваційного законодавства на сучасному етапі розвитку держави 43-51

Ківа Д.С.

Стратегія інноваційного розвитку: державне підприємство “антонов” – 20 років діяльності в умовах незалежної україни 52-61

Алексєєв Ю.С.

Космічна діяльність – інноваційний пріоритет україни 62-66

Cтарікова Л.В.

Повноцінна інвес ти ційно-інноваційна економіка: механізми запуску й розвитку 67-74

Воротін В.Є., Демчак Р.Є.

Соціальні проекти як об”єкт державного управління на регіональному рівні 75-87

Сухоруков А.І.

Інституційна складова структурних реформ у реальній економіці 88-99

Соловйов В.П.

Про місце інновацій в економічній системі сучасної україни 100-110

Гріньова І.А.

Маркетингові комунікації як інструмент активізації інвестицій в економіку україни 111-117

Сердюк А.М., Овсяннікова Л.М., Носач О.В.

Академічні наукові дослідження як невід”ємна складова інноваційних процесів у галузі охорони здоров”я україни 118-127

Лівінський О.М., Єсипенко А.Д.

Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку науки і економіки україни 128-136

Кремень В.Г.

Інноваційність як моральність сучасної особистості 137-147

Пахомов Ю.М.

Проблема інновацій в україні 148-155

Лібанова Е.М.

Інноваційні важелі демографічної політики 156-168

Безруков В.В., Андріанова Л.Ф.

Геронтологія в україні: наука та практика 169-176

Телелим В.М.

Інноваційний розвиток військової освіти в україні: становлення, проблеми, перспективи 177-187

Хвесик М.А., Бистряков І.К.

Інноваційні домінанти сталого розвитку україни 188-199

Саблук П.Т.

Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки україни та роль науки в її становленні 200-208

Новіков Б.В.

Інновації та інвестиції: не все так погано, як ви гадаєте 209-221

Архипова Е.П., Сотник В.А.

Страхование жизни – необходимость для современного человека 222-224

Лисецька Н.М.

Динамізація інституційних інструментів у системі ефективного створення національної інноваційної моделі: світовий досвід 225-232

Шморгун Л.Г.

Податки з обороту і на додану вартість: порівняльні характеристики в контексті практичного застосування 233-244

Луньов Г.О.

Господарська діяльність і господарські традиції українського козацтва 245-3

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.