Публікація журналу № 17/2018

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2019, №17

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Махортов Ю.О., Телічко Н.А.

Інноваційні підходи до удосконалення системи управління сферою соціального захисту населення 4-14

Козирев М.К.

Формування системи управління сталим розвитком територіальних громад 15-27

Мартинюк О.І.

Управління ризиками при створенні об’єднаних територіальних громад на базі великих міст 28-34

Махортов Ю.О., Гурочкіна В.В.

Стратегічні напрями інклюзивного розвитку україни 35-43

Леонід Григорович Шморгун, Віктор Павлович Колеснікович

Блокчейн-технології при аналізі галузевої інформації з метою регулювання антропогенного навантаження на особливо охоронні природні території 44-56

Ткаченко І.П., Лисиця М.О., Сектименко В.В.

Деструктивність девіації та економічної депривації інноваційного розвитку підприємств україни: прояви та можливості нівелювання 57-72

Бунда О.М., Кошельник Р.С.

Методичні підходи аналізу фінансового стану підприємства 73-81

Вдовенко Н.М., Михальчишина Л.Г.

Вплив інтеграційних процесів на забезпечення внутрішнього контролю використання бюджетних коштів науковими установами аграрного сектора 82-90

Редзюк Є.В.

Домінування тіньової економіки як результат соціально-економічного реформування україни 91-99

Павленко М.М.

Інструменти регулювання ринку зерна в україні 100-106

Стефанія Іванівна Мосіюк, Ігор Пилипович Мосіюк, Володимир Ігорович Мосіюк

Економічна оцінка земельного ресурсного потенціалу україни 107-111

Кривенок М.Я., Буряк Р.І., Руденко М.М.

Аналіз комплексу маркетингу в українських підприємствах із виробництва харчових яєць 112-119

Довгань С.В., Попович М.В.

Морально-етична обумовленість соціолого-економічних теорій та їх роль у подоланні економічної і соціокультурної кризи в україні і світі 120-127

Бунда О.М., Гордійчук М.А.

Підприємств металургійного виробництва 128-136

Ахиезер Е.Б., Дунаевская О.И., Сердюк И.В., Шишкин М.А., Бутова О.А.

Эффективность при моделировании суточного производства электроэнергии 137-3

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.