Публікація журналу № 15/2018

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2018, №15

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Гудзинський О.Д., Судомир С.М., Гуренко Т.О.

Інституціоналізм у розвитку соціально-економічних систем: методологічний аспект 4-12

Живко М.А.

Пріоритети нової економіки як базис постіндустріального розвитку європейської цивілізації 13-23

Редзюк Є.В.

Стан і перспективи подальшого формування об’єднаного ринку капіталу у країнах єс 24-37

Монастирський Г.Л., Савчук Д.М.

Модернізаційний підхід до управління економічним розвитком громад 38-46

Денисенко М.П., Шилюк В.М.

Зарубіжний досвід оцінювання ефективності діяльності підприємства та його використання у вітчизняній практиці 47-56

Пономаренко І.В.

Цифровий маркетинг як ефективний інструмент підвищення рівня конкурентоспроможності компанії 57-65

Дубас Р.Г., Дядченко І.І.

Теоретичні засади антикризового управління лісокористуванням півдня україни 66-73

Азізов С.П., Кожан Н.В.

Використання концепції управління іміджем підприємства у підвищенні його конкурентоспроможності 74-81

Маркова Є.Ю.

Оцінка конкурентоспроможності морських портів з використанням полікритеріального рейтингування 82-86

П’Ятаков Е.М., Скороходов В.А., Сокол І.В.

Інноваційні підходи до управління закладом вищої освіти шляхом формування організаційної культури та психологічного мікроклімату 87-95

Ілляшенко І.О.

Інноваційна складова розвитку геологічного туризму 96-100

Лідія Олександрівна Нікілєва

Курс «офіційна робота у бухгалтерії»: інноваційні підходи до організації навчання 101-106

Писаренко Н.В.

Сучасний стан та перспективи розвитку актуарних розрахунків в аграрному страхуванні 107-120

Громоздова Л.В., Косяк І.В., Косяк М.В.

Страхування сезонних цінових ризиків в агросекторі 121-130

Камратов С.В.

Розвиток механізму фінансового планування на підприємствах лісової галузі україни 131-138

Гнідан М.М.

Інноваційний потенціал дорадництва та його роль у розвитку кролівництва 139-3

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.