Публікація журналу № 14/2018

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2018, №14

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Гласов П.В.

Кластеризація економіки як ефективний механізм управлінського обліку витрат підприємств 4-12

Воробйова Н.П.

Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності організації 13-20

Андрій Михайлович Пінь

Вплив залучених зовнішніх фінансових ресурсів на суспільний добробут 21-27

Ольга Вікторівна Новицька

Актуальні тенденції міжнародної міграції та національна безпека україни 28-37

Кабанов В.Г., Цеков К.В.

Управління змінами на період довгострокового фінансування компаній після глобальної фінансової кризи 38-50

Гонак І.М.

Протекціонізм у забезпеченні економічної стабілізації країн: переваги та недоліки надмірного регулювання зед 51-59

Тоцька О.Л.

Abc-аналіз дохідності факультетів східноєвропейського національного університету імені лесі українки 60-67

Тріпак М.М.

Оптимізація видатків кошторису інклюзивного вищого навчального закладу в умовах соціальної моделі оздоровчої реабілітації 68-83

Шморгун Л.Г., Дегодюк Е.Г., Атаманюк Ю.А., Махортов Ю.О.

Стратегічне управління земельними ресурсами в україні в контексті екологічного відновлення басейнів малих річок 84-91

Чупайленко О.А., Дудник О.С., Дудник А.А.

Управління міжнародними мультимодальними вантажними перевезеннями 92-101

Гладинець Н.І.

Стратегічне управління ресурсами туристичного підприємства на базі інноваційних підходів 102-110

Громоздова Л.В., Громоздов В.В., Лукаш І.М.

Управління науково-дослідним потенціалом при формуванні сталого розвитку туристичної індустрії 111-116

Коценко К.Ф.

Особливості механізму управління туристською діяльністю в україні 117-125

Вдовенко Н.М., Цимбал Л.І., Павленко М.М.

Формування архітектоніки стану та тенденцій розвитку агрохолдингів як конкурентоспроможних учасників аграрного ринку 126-133

Шепелєв С.С.

Оцінка глобальних субсидій рибному господарству в аспекті монетарної вартості та конкурентоспроможності 134-144

Марченко І.О.

Методичні підходи до регулювання галузі козівництва в контексті угоди про асоціацію між україною та європейським союзом 145-3

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.