Публікація журналу № 11/2017

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2017, №11

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Денисенко М.П., Колісніченко П.Т.

Нормативно-правове забезпечення управління малим та середнім бізнесом 4-12

Дубас Р.Г.

Управління прибутковістю фінансового посередника на ринку фінансових послуг 13-19

Атаманюк Ю.А., Махортов Ю.O.

Екологізація економіки україни в контексті сталого розвитку 20-26

Редзюк Є.В.

Глобальний інноваційно-інвестиційний розвиток і місце україни в цьому процесі 27-35

Нікілєва Л.О.

Формування інноваційних підходів до підготовки фахівців з бухгалтерського обліку 36-44

Хаустова Є.Б.

Забезпечення капіталізації інтелектуальнихактивів при фінансуванні інноваційнихструктур вищих навчальних закладів 45-53

Шморгун Л.Г., Гладинець Н.І.

Інноваційні підходи до удосконаленняуправління туристичною галуззю в україні 54-62

Тюхтій М.П., Громоздова Л.В., Коваль О.В.

Фінансова стійкість корпорації в регіонахукраїни: теоретичні аспекти аналізу 63-73

Редзюк Є.В.

Особливості створення і функціонування єдиного ринку фінансових послуг у країнах єс:уроки і досвід для україни 74-87

Колісніченко П.Т.

Еволюційний підхід до трактування терміну «економічна безпека» 88-96

Володимир Григорович Кабанов, Костянтин Вікторович Цеков

Підвищення інноваційності україни: перехід україни до інноваційної економіки 97-104

Кравченко Т.І.

Основні напрями удосконалення управлінняпідприємствами туристичної галузі 105-112

Денисенко М.П., Булах Т.М., Матвіїва Л.Ю.

Інноваційна стратегія розвитку підприємствпаперово-целюлозної промисловості 113-122

Білоущенко О.В.

Управлінський підхід із забезпечення соціально-економічного розвитку туристично-рекреаційного комплексу 123-133

Шморгун Л.Г., Стулов Ю.В.

Забезпечення конкурентоспроможності послуг циркової галузі україни на основі інноваційних методів 134-141

Вінічук І.М., Вінічук А.О.

Перспективні напрямки в управлінні телекомунікаційними послугами на ринку україни 142-150

Воробйова Н.П.

Інновації в системі формування парадигми менеджменту 151-156

Бернд Хопфнер

Берлін-столиця німеччини та ринок нерухомості на балтійському морі 157-3

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.