Публікація журналу № 10/2017

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2017, №10

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Дербеньова Я.В.

Потенціал підвищення конкурентоспроможності фармацевтичної галузі україни на національному іміжнародному ринках 3-6

Колісніченко П.Т.

Еволюція поглядів на поняття «економічна безпека» 7-15

Редзюк Є.В.

Україна і глобальне інноваційно-інвестиційне зростання 16-23

Кабанов В. Г., Цеков К. В.

Підвищення інноваційностіукраїни: перехід україни до інноваційної економіки 24-31

Кравченко Т. І.

Тенденції розвитку та основні напрямки формуванняпослуг туристичного бізнесу 32-38

Денисенко М.П., Булах Т.М., Матвіїва Л.Ю.

Інноваційна стратегія розвитку підприємств паперово-целюлозної промисловості 39-44

Дмитренко Г.А.

Стратегія демократизації системи державного управління в україні 45-56

Єлєнєв І.Г., Єлєнєва І.І.

Внутрішня державна політика – головний пріоритетрозвитку україни 57-70

Охотнікова О.М.

Боротьба з контрабандою як важливий напрямреалізації інвестиційної політики україни 71-77

Жихарєва А. Б.

Концептуально-пріоритетні напрями та засоби розвиткуекологізації державного управління в україні 78-84

Коробко Б.П.

Пріоритетні заходи для енергетичної незалежності,безпекитасталого соціально-економічного розвитку україни 85-93

Дегодюк Е. Г.

Інноваційні підходи до утилізації пташиного послідупромислових птахофабрик 94-101

Шморгун Л. Г., Коцинський Б.Б.

Зберігання біологічного життя української нації в росії глобальний кризис цивілізації, заснованої на стійкій інновації і розвиток інвестицій 102-114

Яровой Т. С.

Ідеологія українського суспільства в процесідержавотворення 115-121

Білоущенко О.

Проблеми забезпечення соціально-економічного розвитку туристично-рекреаційногокомплексу 122-131

Шморгун Л.Г., Стулов Ю.В.

Особливості інноваційної діяльності для забезпечення конкурентоспроможності послуг циркової галузі україни 132-137

Федорич А. В.

«физический эфир» и новая трактовкарезультатов эксперимента майкельсона-морли 138-153

Кавун В. М.

Значення українського музичного мистецтва як складовоїнаціональної культури у розвитку суспільства 154-163

Атаманюк Ю.А., Махортов Ю.

Сталий розвиток і екологізація економіки україни 164-170

Редзюк Є.В.

Пропозиції до пріоритетних кроків діяльності уряду на 2017 р 171-175

Зябіцева О. О.

Робити добро просто! 176-179

Харчук М.П.

Ніжин шукає туристів та інвесторів 180-186

Бельдий Н.Н.

Мотивация внедрения альтернативной энергетики 187-194

Зюзіна О.І.

Проблемні питання соціальної політики україни та вихід зсоціально-економічної кризи 195-206

Джаман М.О.

Феномен назарія яремчука 207-3

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.