Публікація журналу № 26/2021

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

PDF

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2021, №26

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: 

INDEX COPERNICUS Crossref Dimensions ERIHPLUS Google Scholar WorldCat Open UK Citation Index Нац. біб. ім. Вернадського OpenAIRE

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Бойко Олена Олександрівна
ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОСУВАННЯ
УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ НА ЗАРУБІЖНІ РИНКИ
МЕТОДАМИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДИПЛОМАТІЇ…………………………………………………..4

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.1

PDF

Базилюк Ксенія Федорівна, Ладик Софія Романівна
РОЛЬ І МІСЦЕ УКРАЇНИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ВИМІРІ ЄВРОПИ …………………………….. 11

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.2

PDF

Оршанська Мар’яна Іванівна
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРЯМОГО
ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ
ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ……………………………………………………………………………. 23

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.3

PDF

Гринчук Юлія Сергіївна, Музиченко Андрій Олександрович,
Приходько Ксенія Олександрівна

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ………………………………………………………………………………………. 35

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.4

PDF

Шморгун Леонид Григорьевич, Борзунов Валерий Иванович
НАУЧНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПАРАДИГМЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ ………………………………………………………………………………. 47

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.5

PDF

Воробйова Наталія Петрівна, Познякова Тетяна Володимирівна
КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ……………………………………. 60

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.6

PDF

Горячева Кіра Сергіївна, Тітомир Юлія Костянтинівна, Бурдюг Олег Володимирович
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ КРАУДФАНДИНГУ ……………………………………………………… 74

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.7

PDF

Svitlana Panchenko, Svitlana Litovka-Demenina
THE IMPLICATIONS OF MARKETING RESEARCH FOR
TOURISM DURING THE COVID-19 PANDEMIC………………………………………………….. 82

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.8

PDF

Сєвонькаєва Ольга Олексіївна
ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
У СУЧАСНИХ УМОВАХ …………………………………………………………………………….. 90

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.9

PDF

Федик Мар’яна Володимирівна
ЕКОНОМІКА ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЧНОЇ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ ……………………………………………………………………………………. 98

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.10

PDF

Яковець Ольга Петрівна
ДІАГНОСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ………………..110

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.11

PDF

Нестеренко Світлана Сергіївна
ОСОБЛИВОСТІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКОМУ
КОМПЛЕКСІ……………………………………………………………………………………………117

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.12

PDF

Бакуліч Олена Олександрівна, Самойленко Євген Сергійович
ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ МІСТ АВТОМОБІЛЬНИМ
ТРАНСПОРТОМ У ПРОЄКТАХ УПРАВЛІННЯ
ЕКОЛОГІЧНИМ СТАНОМ МЕГАПОЛІСУ………………………………………………………..125

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.13

PDF

Бодюк Адам Васильович
РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ФІСКАЛЬНИХ МЕТОДІВ …………………………………………………………………………..135

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.14

PDF

Федоренко Олег Сергійович
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДРИЄМСТВ……………………………………………………….146

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.15

PDF

Бодюк Адам Васильович
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБ У КОРИСНИХ КОПАЛИНАХ
З МЕТОЮ РАЦІОНАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ……………………………….157

https://doi.org/10.33813/2224-1213.26.2021.16

PDF

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.