Редакційна рада журналу

Семиноженко Володимир Петрович – член Президії НАН України, голова Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАНУ.

Оніпко Олексій Федорович – президент Української академії наук, доктор технічних наук, професор.

Чернець Василь Гнатович – ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор філософії, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний академік Національної академії мистецтв України, академік Академії Наук Вищої школи України, член Національної спілки журналістівУкраїни.

Шморгун Леонід Григорович, головний редактор журналу “Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку”, доктор економічних наук, професор, академік Української академії наук, Член Національної сплки журналістів.

Редакційна колегія журналу

Економічні науки

Азізов Сісак Павлович – професор кафедри публічного управління та гуманітарних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, професор.

Бондаренко Світлана Анатоліївна – кафедра фінансів та інформаційних технологій, Бельсько-Бяласька школа фінансів та права, Бельсько-Бяла, доктор економічних наук (Польща)

Вдовенко Наталія Михайлівна – завідувач кафедри глобальної економіки, Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор.

Воробйова Наталія Петрівна – доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат економічних наук, доцент

Гудзинський Олексій Дмитрович – професор кафедри менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор.

Гуткевич Світлана Олександрівна – завідувач кафедри Національного університету харчових технологій, доктор економічних наук, професор.

Громоздова Лариса Василівна – доцент кафедри регіоналістики і туризму, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», академік Міжнародної академії оригінальних ідей, кандидат економічних наук, доцент.

Драган Олена Іванівна – професор кафедри публічного управління та гуманітарних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, професор.

Дацій Олександр Іванович – завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Дубас Ростислав Григорович – завідувач кафедри менеджменту Університету «Україна», доктор економічних наук, професор.

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна – професор, кафедра аграрного консалтингу і туризму Національний університет біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор.

Клочко Валентин Петрович – професор кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, професор.

Коваленко Олена Миколаївна – доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат економічних наук, доцент

Колеснікович Віктор Павлович (Kalesnikovich Viktar) – к.г.н., Ph.Dr. Geography, докторант БДУ, директор Міжнародного інституту екологічної безпеки (ОБСЄ).

Колот Анатолій Михайлович – проректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор.

Копієвська Ольга Рафаїлівна – доктор культурології, професор, заслужений працівник освіти і науки України, завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Кропивко Михайло Федорович – завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України.

Кирилюк Євген Миколайович – професор кафедри публічного управління та гуманітарних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, доцент.

Мартинишин Ярослав Миколайович – професор кафедри публічного управління та гуманітарних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, професор.

Махортов Юрій Олексійович – професор кафедри міжнародного туризму Київського університету культури, доктор економічних наук, професор.

Прокопенко Ольга Володимирівна – професор кафедри ділового адміністрування, Талліннський технологічний університет, Естонія, доктор економічних наук, професор.

Саблук Петро Трохимович – радник ННЦ «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, Герой України.

Савчук Василь Кирилович – завідувач кафедри статистики, обліку і аудиту Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор.

Сіденко Володимир Романович – головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук.

Судомир Світлана Михайлівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства, завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Шевчук Володимир Олександрович – професор кафедри аудиту Національної академії статистики, обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор.

Червінська Любов Петрівна – професор кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор.

Шкільов Олександр Васильович – професор Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Шпичак Олександр Михайлович – головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ «ІАЕ», доктор економічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Якуба Катерина Іллівна – професор кафедри фінансів Академії праці, соціальних відносин і туризму, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України.

Baran Mirosław — Profesura: 31 grudnia 2015 r Prezydent RP podpisał nominację profesora nauk Matematycznych; Habilitacja (wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów): Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, rozprawa pt. Conjugate norms in Cn and related geometrical problems, Warszawa, 1999; Doktorat (wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej): Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ян Шафін – декан Православного богословського факультету Пряшівського університету в Пряшеві, професор, доктор теології, доктор філософії (Словаччина).

Гечбаия Бадрі Нодарович – доктор економіки, професор, член-кореспондент Академії Наук Бізнесу Грузії, директор департаменту управління бізнесу, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія).

Кетеван Гівівна Голетіані – доктор технічних наук, декан факультету логістики Батумського Навчального університету навігації (Грузія).

Технічні науки

Дорошенко Юрій Олександрович – завідувач кафедри архітектури Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор.

Додонов Олександр Георгійович – заступник директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Нью-Йоркської академії наук (США), Академії технологічних наук України, Міжнародної академії інформатизації.

Єремєєв Ігор Семенович – професор кафедри комунальної теплоенергетики і енергозбереження Київського університету управління та підприємництва, доктор технічних наук, професор.

Єсипенко Алла Дмитрівна – завідувач кафедри житлової політики і утримання житла Київського університету управління та підприємництва, доктор технічних наук, професор.

Чміль Анатолій Іванович, завідувач кафедри університетської та професійної освіти і права Інституту відкритої освіти, професор Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор.

Державне управліня

Бакуменко Валерій Данилович – проректор із наукової роботи Академії муніципального управління, доктор наук з державного управління, професор.

Воротін Валерій Євгенович – радник директора Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор.

Корецький Микола Христофорович – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування, доктор наук з державного управління, професор,заслужений діяч науки і техніки України.

Молодцов Олександр Володимирович – професор Східноєвропейського університету, доктор наук з державного управління.

Руденко Ольга Мстиславівна – доцент Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління.

Телелим Василь Максимович – начальник Національного університету оборони України, доктор військових наук, професор, генерал-лейтенант, заслужений діяч науки і техніки України.

Юридичні науки

Баймуратов Михайло Олександрович – проректор з наукової роботи Національного університету “Одеська юридична академія”, доктор юридичних наук, професор, академік УАН.

Іванов Володимир Макарович – доктор юридичних наук, академік УАН.

Охотнікова Олена Миколаївна – доцент кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат юридичних наук.

Пода Таїсія Олександрівна – заступник головного редактора журналу, помічник-консультант народного депутата України, кандидат юридичних наук.

Туляков В’ячеслав Олексійович – доктор юридичних наук, академік УАН.

Сільськогосподарські науки

Атаманюк Юлій Андрійович, перший проректор Київського університету управління та підприємництва, кандидат сільськогосподарських наук, професор, академік УАН.

Ібатуллін Ільдус Ібатуллович – завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів Національного університету біоресурсів і природо користування України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Клименко Микола Олександрович – завідувач кафедри екології Національного університету водного господарства та природокористування, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Філософські науки

Корсак Костянтин Віталійович – завідувач відділу  Інституту вищої освіти  Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор.

Кузьбіда Малгожата, Інститут Політичних наук і Міжнародних відносин, Ягелонський Університет, доктор суспільних наук у сфері науки про політику (Республіка Польша).

Литвин Сергій Харитонович, проректор з науковоїроботи та міжнародних зв’язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор історичних наук, професор.

Недюха Микола Петрович – завідувач сектору методології Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор філософських наук,професор.

Попіль Дарина, Львівський національний університет ім. Івана Франка, кандидат наук із соціальних комунікацій.

Шаповал Микола Сергійович – заступник директора з наукової роботи НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, доктор філософії, академік Академії економічних наук України.

Ян Шафін – декан Православного богословського факультету Пряшівського університету в Пряшеві, професор, доктор теології,, доктор філософії (Словаччина)

Медичні та інші науки

Барзінскій Валентин Павлович – президент Корпорації “Інформаційна медицина” (Київ, Україна).

Горяна  Лариса Григорівна,  кандидат педагогічних наук, доцент, Президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я.

Федорич Олександр Володимирович –  кандидат медичних наук, керівник Центру біофізики здоров’я, Віце-Президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я.