Публікація журналу № 28/2022

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

PDF

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку», 2022, №28

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: 

INDEX COPERNICUS Crossref Dimensions ERIHPLUS Google Scholar WorldCat Open UK Citation Index Нац. біб. ім. Вернадського OpenAIRE

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Редзюк Євгеній Васильович
ПІСЛЯВОЄННЕ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ:
ПЕРЕДУМОВИ, МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ……………………………4

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.1

PDF

Олешко Анна Анатоліївна, Ольшанська Олександра Володимирівна,
Будякова Олена Юріївна, Бебко Світлана Вікторівна

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ В ПЕРСПЕКТИВІ
ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ…………………………………. 18

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.2

PDF

Громоздова Лариса Василівна, Ілляшенко Інна Олегівна, Довгенко Яна Олексіївна,
Царук Володимир Васильович, Юрченко Крістіна Михайлівна
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
НА РІЗНИХ РІВНЯХ ІЄРАРХІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ…………… 29

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.3

PDF

Фокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна, Саюн Алла Олександрівна
ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ……………… 39

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.4

PDF

Кулініч Тетяна Володимирівна, Гальків Любов Іванівна, Повар Олена Сергіївна
БЕНЧМАРКІНГОВИЙ ПІДХІД У МЕНЕДЖМЕНТІ ЯКОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПРИЛАДОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ……………………. 54

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.5

PDF

Бондаренко Олена Сергіївна, Цимбаленко Наталія Володимирівна
ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ …………. 65

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.6

PDF

Olga Bunda, Vladyslav Korzh
MODELING OF THE PROCESS OF ANALYSIS OF FIXED ASSETS
OF THE ENTERPRISE……………………………………………………………….. 77

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.7

PDF

Кифяк Вікторія Іванівна
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ………………………………………….. 85

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.8

PDF

Ілляшенко Інна Олегівна, Громоздова Лариса Василівна, Шевчук Оксана Василівна,
Бойко Наталія Олександрівна, Медвідь Ганна Сергіївна

ІВЕНТИ ТА КРАЄЗНАВЧІ ЗАХОДИ ЯК РЕКРЕАЦІЙНИЙ РЕСУРС
В КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД…….99

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.9

PDF

Самсонова Вікторія Володимирівна, Кудінова Ірина Петрівна
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ………………..109

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.10

PDF

Махортов Юрій Олексійович, Опанащук Юрій Яковлевич,
Безбородих Світлана Миколаївна, Мороз Володимир Петрович,
Мороз Яна Едуардівна

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄНОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ……………………………120

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.11

PDF

Мамонтова Наталія Анатоліївна, Іванчук Наталія Володимирівна
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ…………………………………..129

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.12

PDF

Ільченко Вікторія Миколаївна, Кисельов Владислав Русланович
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ
ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА……….140

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.13

PDF

Іванюта Павло Васильович, Пиріжок Стелла Євгеніївна
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І РОЗПОДІЛОМ ПРИБУТКУ
НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ………..150

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.14

PDF

Бунда Ольга Миколаївна
ВLOCKCHAIN-ТЕХНОЛОГІЯ В ОБЛІКУ І АУДИТІ …………………………..168

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.15

PDF

Olga Bunda, Vladyslav Korzh
AUDIT PROCEDURES OVER FIXED ASSETS AT THE ENTERPRISE ……..179

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.16

PDF

Писаренко Надія Василівна, Кашина Ганна Сергіївна, Ніколаєва Світлана Петрівна,
Стенічева Інна Борисівна, Артеменко Антоніна Іванівна

ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМСТВОМ…………………………………………………………………..187

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.17

PDF

Прасол Любов Вікторівна
ЕКСКУРСІЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ …………196

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.18

PDF

Бодюк Адам Васильевич
ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕСУРСОГЕОЛОГИИ …………………………….206

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.19

PDF

Бодюк Адам Васильович
РЕСУРСОМЕТРІЯ В ГОСПОДАРСЬКИХ ПОРІВНЮВАЛЬНИХ
ОЦІНКАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН ……………………………………………..216

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.20

PDF

Філіна Антоніна Петрівна, Скабодіна Алла Валентинівна,
Кочигіна Наталя Василівна

ЗЛОЧИННІ ДІЇ В ПЕРІОД ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ
ЯК ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ………………………………………229

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.21

PDF

Руснак І. С., Мірненко В. І., Кас’яненко М. В., Оліферук В. М., Вітер Д. В.
ІННОВАЦІЙНА ВІЙСЬКОВА ОСВІТА: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ …………………………………………………………………………….238

https://doi.org/10.33813/2224-1213.28.2022.22

PDF


corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch