Гнідан М.М.

Інноваційний потенціал дорадництва та його роль у розвитку кролівництва

Розглянуті теоретичні аспекти дорадництва та необхідність організації консультаційної діяльності у галузі дрібного тваринництва, зокрема кролівництві. Визначена роль інноваційної дорадчої діяльності у ефективному розвитку кролівничих господарств в Україні.

Ключові слова: дорадництво, інновації, консультаційні послуги, кролівництво, фермерське господарство

Камратов С.В.

Розвиток механізму фінансового планування на підприємствах лісової галузі україни

В статті висвітлено основні проблеми, пов’язані з організацією фінансового планування на підприємствах лісової галузі країни, та зазначені фактори, що обмежують використання фінансового планування на лісогосподарських підприємствах. На основі досліджень розкрито основні цілі, завдання та функції системи фінансового контролінгу лісогосподарських підприємств як чинника реалізації стратегічного планування та управління ними. Сформовано етапи побудови системи фінансового контролінгу лісогосподарських підприємств та запропоновано конкретні заходи щодо впровадження системи контролю за основними фінансовими показникам.

Ключові слова: планування, фінансовий контролінг, лісогосподарське підприємство, управління, стратегічне планування

Громоздова Л.В., Косяк І.В., Косяк М.В.

Страхування сезонних цінових ризиків в агросекторі

Статтю присвячено проблемі прогнозування цін та страхування сезонних страхових ризиків на сільськогосподарські культури за допомогою методу сезонних індексів. Робота розкриває поняття: економічне прогнозування, адитивна модель, мультиплікативна модель, сезонність. Розглянуто теоретичні аспекти прогнозування та особливості алгоритму методу сезонних індексів. За допомогою трендової моделі спрогнозовано ціни на сільськогосподарські культури.

Ключові слова: прогнозування, методи прогнозування, індекс сезонності, страхування цінових ризиків, адитивна модель, мультиплікативна модель, декомпозиційний ряд

Писаренко Н.В.

Сучасний стан та перспективи розвитку актуарних розрахунків в аграрному страхуванні

Аграрне страхування як важливий елемент захисту сільського господарства від примх природи зародилося в 20-х роках минулого століття і досягло високого рівня розвитку, особливо в таких країнах, як США, Канада та Іспанія. У світі існує багато модифікацій програм аграрного страхування, але жодна з них не здатна функціонувати без використання даних та розрахунків. Нині актуарні розрахунки охоплюють систему статистичних і математичних імовірнісних методів розрахунку тарифних ставок і спектра фінансових показників діяльності в аграрному страхуванні.

Ключові слова: актуарій, актуарні розрахунки, страхові тарифи, тарифні ставки, актуарна експертиза

Нікілєва Л.О.

Курс «офіційна робота у бухгалтерії»: інноваційні підходи до організації навчання

Україна нині прагне увійти до Європейського cоюзу, тому бухгалтерський облік і аудит, діловодство у веденні бухгалтерського обліку набувають тих форм, які діють у Європейському союзі. У підготовці майбутніх фахівців необхідні інноваційні підходи, які відповідали б сучасним вимогам підприємств, організацій, установ. У статті розглядаються методи і форми викладання курсу «Діловодство в бухгалтерському обліку» в Дніпровському державному технічному університеті. Для того, щоб піднятися на рівень розвитку фахівців-бухгалтерів, варто використовувати як апробувані методи викладання, так і більш нові. Використовуються також комп’ютерні технології, мультимедійні засоби. У процесі навчання використовуються різні методи стимулювання ініціативності студентів на практичних заняттях, під час самостійної та наукової роботи.

Ключові слова: діловодство в бухгалтерії, вдосконалення, інновації, нові можливості навчання

Ілляшенко І.О.

Інноваційна складова розвитку геологічного туризму

У статті розкрито суть інноваційної складової розвитку геологічного туризму. Виділено головні маркетингові функції, необхідні для успішного просування туристичного продукту. Проаналізовано рекреаційні заняття терренкур та геокешинг, які ефективно доповнюють геологічний туризм.

Ключові слова: інновації в туризмі, геологічний туризм, терренкур, геокешинг, геотрейл