Марченко І.О.

Методичні підходи до регулювання галузі козівництва в контексті угоди про асоціацію між україною та європейським союзом

Досліджено методичні підходи до регулювання галузі козівництва в умовах продовольчих викликів. Вивчено стан вітчизняного тваринництва з урахуванням положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Доведено необхідність диверсифікації галузі тваринництва у площині виокремлення козівництва та формування стратегії задоволення внутрішнього продовольчого ринку вітчизняною продукцією. Представлено методичні підходи до збільшення пропозиції товарної продукції тваринництва на ринку. Запропоновано удосконалити організаційно-адміністративний метод регулювання розвитку тваринництва шляхом введення поняття «державне регулювання козівництва».

Ключові слова: регулювання, тваринництво, козівництво, вівчарство, методи, інструменти, ринок, стратегія, диверсифікація

Шепелєв С.С.

Оцінка глобальних субсидій рибному господарству в аспекті монетарної вартості та конкурентоспроможності

Обгрунтовано, що інформація щодо субсидій рибному господарству є часто невизначеною та фрагментарною. Доведено важливість розуміння обсягів надання субсидій і подальший їх вплив саме на рівень галузевої конкурентоспроможності. На основі розрахунків продемонстровано, що субсидії сектора рибного господарства оцінено у світовому масштабі на рівні 35,0 млрд дол. США у 2016 році або 31,5 млрд дол. США у 2020 році. Зроблено спробу узагальнити еволюційні засади надання субсидій на пальне як заходу із звільнення від податків, а не витрат з державного бюджету. Представлено склад субсидій, оцінених за секторами, з якого видно, що на субсидії на пальне припадає найбільша частка субсидій. Наведено оцінку рівня субсидіювання для десяти найбільших рибальських розвинутих країн. Запропонована удосконалена класифікація субсидій на основі їх цілей та стадії виробничого процесу й типи виплат. Узагальнено важливість субсидіювання у аспекті монетарної вартості та визначено її потенційний вплив на потужності флоту, зусилля рибальських громад, виробництво продукції та галузеву конкурентоспроможність.

Ключові слова: конкурентоспроможність, субсидії, аграрний сектор, рибне господарство, монетарна вартість, галузь, флот

Вдовенко Н.М., Цимбал Л.І., Павленко М.М.

Формування архітектоніки стану та тенденцій розвитку агрохолдингів як конкурентоспроможних учасників аграрного ринку

Обгрунтовано, що агрохолдинги в Україні опосередковано сприяють формуванню динамічної галузевої конкурентоспроможності та аграрного ринку. Акцентовано на тому, що концентрація капіталу, землі, передових технологій сприяла підвищенню ролі аграрної сфери та розвитку агрохолдингів. Запропоновано поглиблено дослідити процеси розвитку агрохолдингів, які свідчать про консолідацію капіталів окремими суб’єктами господарювання у сфері сільського господарства та можливе погіршення фінансового стану значної кількості саме невеликих господарств. Зроблено висновок, що агрохолдинги є основними суб’єктами аграрного сектора економіки, які потенційно спроможні інвестувати в розвиток виробництва з середньою та високою доданою вартістю з перспективою виходу на світові ринки м’яса, напівготової та готової агропродовольчої продукції.

Ключові слова: агрохолдинг, конкурентоспроможність, аграрний сектор, галузь, аграрний ринок, сільськогосподарське виробництво

Коценко К.Ф.

Особливості механізму управління туристською діяльністю в україні

Стаття присвячена механізму управління туристською діяльністю в Україні та аналізу особливостей формування його основних підсистем. Проаналізовано основні підсистеми механізму управління в Україні: інституційне забезпечення, підсистема фінансово-економічних методів, сукупність науковотехнічних методів, підсистема інформаційно-маркетингової, інфраструктури та екологічної підсистеми.

Ключові слова: механізм управління, інституціональне забезпечення, фінансово-економічні методи управління, інноваційний потенціал, інфраструктурне забезпечення, інформація та маркетинг

Громоздова Л.В., Громоздов В.В., Лукаш І.М.

Управління науково-дослідним потенціалом при формуванні сталого розвитку туристичної індустрії

Стаття містить інноваційні прикладні рекомендації щодо використання науково-дослідного потенціалу для сталого розвитку туристичної індустрії. Автори обґрунтовують доцільність створення лабораторій нового типу для дослідження туристичної індустрії, описують методи роботи тих, які вже створені в регіонах України (в Києві, у Львові)-це лабораторії інноваційних технологій в туризмі, метою функціонування яких є підвищення якості підготовки кадрів для туристичної індустрії регіонів та її сталого розвитку.

Ключові слова: туризм, науково-дослідний потенціал, навчальна лабораторія інноваційних технологій

Гладинець Н.І.

Стратегічне управління ресурсами туристичного підприємства на базі інноваційних підходів

У статті розглянуто методи стратегічного управління ресурсами підприємств туристичної галузі при реалізації напрямів інноваційної діяльності. Визначені особливості ресурсного забезпечення стратегічного розвитку на основі інноваційного підходу у туризмі в сучасних умовах. Увага акцентується на методах стратегічного управління при використанні високоінтелектуального людського капіталу, інформації та сучасних технологій, а також щодо забезпечення кредитно-фінансовими ресурсами та інвестиціями.

Ключові слова: туристичне підприємство, методи управління, стратегічний розвиток, ресурси підприємства, інновації

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch