Mojaman

Феномен назарія яремчука

30 листопада 2016 р. народному артисту України Назарію Яремчукувиповнилось би 65 років. Що таке 65 років людського життя? Це вершина активногоперіоду людської діяльності, коли людина, здобувши освіту і набравшись досвіду уроботі, може передавати його молодому поколінню, залишаючись при цьому щеактивною у своїй професійній діяльності.

Зюзіна О.І.

Проблемні питання соціальної політики україни та вихід зсоціально-економічної кризи

У статті розглянуті проблемні питання соціальної політики, щодо реформування нашляху до Євроінтеграції.

Ключові слова: добробут, соціальна політика , бідність, реформа,євроінтеграція

Beldiy N.N.

Мотивация внедрения альтернативной энергетики

АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ФОНДА «НОВОТЕХ» ОТКРЫТ НОВЫЙ СПОСОБПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГОПОЛЯ ЗЕМЛИ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ. ФИЗИЧЕСКИЕЯВЛЕНИЯ ЭТОГО ПРОЦЕССА ВПЕРВЫЕ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО , ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ И РАБОЧИХРЕЖИМАХ ДЕМОНСТРАЦИИ ИЗОБРЕТЁННОГО УСТРОЙСТВА .ПРИРОДНЫЙ ПРОЦЕСС ВОСПРОИЗВОДИТСЯ, БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНЫМПРОСТРАНСТВЕННЫМ ФОРМАМ АНТЕНН И РЕЗОНАНСНЫМ ЯВЛЕНИЯМ ЧРЕЗМЕРНОГО«ВОЗБУЖДЕНИЯ» ПОЛЯРИЗОВАННОГО ПОЛЯ, КОТОРОЕ ИМЕЕТ ЗАКОНОМЕРНЫЕ СВОЙСТВАИЗЛУЧАТЬ, ПРИНИМАТЬ И ГЕНЕРИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЛЮБОЙ ЗАДАННОЙЛОКАЛЬНОЙ ЗОНЕ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ.

Редзюк Є.В.

Пропозиції до пріоритетних кроків діяльності уряду на 2017 р

Соціально-економічна і політична ситуація в Україні потребує оновлення іпришвидшення ефективних реформ, що сформують інституціонально сильнудержаву із забезпеченим середнім класом та конкурентоспроможною економікою. Відзначимо, що існуючий стан вітчизняної феодально-олігархічної соціально-економічної системи закріплює Україну, як сировинний придаток країн ЄС та слабку,дезінтегровану державу. Вітчизняна економіка для розвитку і гармонійного входження в європейський цивілізаційний та економічний простір потребуєактивного «перезавантаження», формування цілей, визначення оновленихпріоритетів, довгострокової стратегії з тактичними планами щодо її реалізації.

Atamanyuk Yu A., Makhortov Yu

Сталий розвиток і екологізація економіки україни

Природні ресурси Землі вичерпуються , а населення – споживачі цих ресурсів,невпинно зростає. Єдина можливість розв’язки цієї глобальної проблеми це: сталийрозвиток, екологізація економіки і зміна філософії життя людини, зміна їїціннісних пріорітетів. Інноваційні технології, а це значить освіта і наука повиннібути пріорітетами влади, особливо в Україні, де переважають застарілі технологіїу виробничій діяльності.

Ключові слова: Ключові слова:Сталий розвиток, екологізація виробництва природоруйнівні технології,переспоживання природних ресурсів, застарілі технології, чисте виробництво,людський капітал, інноваційні технології, зміна філософії життя людини

Кавун В. М.

Значення українського музичного мистецтва як складовоїнаціональної культури у розвитку суспільства

Висвітлено значення українського музичного мистецтва як складовоїнаціональної культури у розвитку сучасного суспільства. Об’єктивно виявлені рисинаціональної ментальності і характеру українського народу. Охарактеризованопоступовий перехід українського музичного мистецтва на новий етап розвитку,відроджуючи свої національні традиції та засвоюючи принципи євроінтеграції ідосвід європейських країн. Актуальним залишається переосмислення і створенняуніверсальної моделі сучасного мистецького проекту Перспективність розвиткумузичних проектів академічного мистецтва в соціокультурному просторі передбачаєїх розгляд як «сучасний соціокультурний проект».

Ключові слова: Національна культура¸ музичне мистецтво, українськакамерно-вокальна школа, академічне виконавство, камерно-вокальна творчість,художньо-естетичні стилі, виконавські школи, національні традиції, музичнаукраїністика, музична історіографія, музикознавча методологія, культурна інтеграція

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch