Телелим В.М., Приходько Ю.І.

Військова освіта: виклики сьогодення, пошуки раціональних рішень

У статті з’ясовано, що становлення та розвиток системи військової освітисупроводжувалися низкою суперечностей об’єктивного та суб’єктивного характеру, обґрунтовано напрями та шляхи її подальшого реформування.

Ключові слова: військова освіта, суперечності, підготовка військовихфахівців, спеціальності, державне замовлення, зміст освіти, дидактичні засади, інтеграція

Дрозач М.І.

Методологічні аспекти управління знаннями на виробництві

Статтю присвячено методологічним аспектам управління знаннями на виробництві. Проаналізовано питання формування і розвитку людського капіталу підприємства та подано рекомендації щодо забезпечення конкурентних переваг підприємств шляхом створення системи управління знаннями.

Ключові слова: система управління знаннями, економіка знань, людськийкапітал

Коренєв М.М., Овсяннікова Л.М., Водолажський М.Л., Сидоренко Т.П., Фомина Т.В., Кошман Т.В.

Теоретичне підґрунтя створення моделі оцінки інформаційного та інноваційного ресурсу дослідницьких робіт у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків

У статті визначено дефініції “інформаційний та інноваційний ресурс” дослідницької роботи, описано його складові, приведено структуру факторної моделіскладових інформаційного та інноваційного ресурсу, побудованої на основі експертних оцінок провідних вчених у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків.

Ключові слова: дослідницькі роботи, діти, підлітки, інформаційні та інноваційні ресурси

Богомольный Б.Р., Барзинский В.П., Гридина Т.Л., Федчук А.С., Мудрик Л.М.

Влияние электромагнитных полей в диапазонах сверхдлинных волн на рост микроорганизмов и репродукцию вирусов

В статье изложены результаты исследования влияния нетеплового (информационного) действия электромагнитных сверхдлинных волн на биологическиеобъекты – возбудителей инфекционных заболеваний как микробной, так и вирусной природы с целью торможения их репродукции. Исследование проведено с использованием программно-аппаратного комплекса спектральной коррекции “КСКБАРС”. Выявлено, что воздействие на изученые штаммы микроорганизмов и вирусыэлектромагнитными аутоспектральными полями сверхмалой мощности в диапазоне частот сверхдлинных волн влияет на их рост и репродукцию. Полученныерезультаты свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших исследованийв указанной сфере.

Ключові слова: электромагнитные поля, диапазон сверхдлинных волн, микробы, вирусы, медицинский аппарат “КСК-БАРС”, биоэффективныечастоты, резонансные воздействия, информационно-волновая медицина, спектральная коррекция

Охотнікова О.М., Джуринський О.В.

Ефективність державного контролю за використанням та охороною земельних ресурсів як запорука підвищення рівня інвестиційної привабливості в україні

У статті проаналізовано механізм державного контролю за використанням таохороною земельних ресурсів у співвідношенні з підвищенням рівня інвестиційноїпривабливості в Україні. Наведено пропозиції щодо внесення змін до земельногозаконодавства України та запропоновано ефективний механізм державного контролю на сучасному етапі розвитку суспільних відносин.

Ключові слова: державний контроль, раціональне використання та охорона земельних ресурсів, механізм державного контролю, превентивна діяльність

Кудінова І.П.

Формування та вдосконалення механізму інформаційно-консультаційної діяльності в інфраструктурі аграрного бізнесу

Розглянуто суть і складові механізму інформаційно-консультаційної діяльно сті.Наведено модель технології здійснення бізнесового консалтингового процесу.

Ключові слова: механізм, інформаційно-консультаційна діяльність, аграрний бізнес, консультант