Якуба К.І.

Особливості інвестицій у людський капітал:методологічний аспект

Наведено авторське визначення сутності поняття “людський капітал” як соціально-економічної категорії. Обґрунтовано особливості інвестицій у людський капітал закритерієм суспільно необхідних вкладень у формування людини як біосоціальної істоти. Визначено основні параметри інвестицій у людський капітал у розрахунку на однуособу в Україні та проаналізовано ефективність цих інвестицій у 2011 р.

Ключові слова: людський капітал, інвестиції суспільства, фізичне здоров’я, якість людини

Кулик А.В.

Аналіз конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму криму

У статті проаналізовано поточний стан конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму Криму, виявлено фактори, що впливають на неї. Здійснено оцінювання конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму, що розміщені уцентральній, гірській частинах Криму та на його узбережжі.

Ключові слова: сільський зелений туризм, конкурентостійкість, кластерний аналіз, центральна частина Криму, гірська частина Криму, узбережжя Криму

Гук Н.А.

Стримувальні бар’єри переходу української промисловості на “зелений” сценарій розвитку

У статті визначено імперативи та завдання державної політики, зумовленої необхідністю проведення “зеленої” трансформації. Проаналізовано переваги розвитку “зеленого” сценарію, названо чинники, що перешкоджають швидкому переходу української економіки на інноваційний шлях розвитку.

Ключові слова: “зелена” економіка, біорізноманіття, енергозалежність, “коричнева” промисловість, екоінновації

Приходько В.П.

Концепція моделі міністерства екології як міністерства якості життя населення

У статті розглянуто можливості реформування Міністерства екології та природнихресурсів України у напрямі його перетворення на домінантну структуру виконавчоїгілки влади із питань забезпечення якості життя населення. Реалізація запропонованої концепції покликана забезпечити конкурентоспроможність України в сучасномуглобалізованому світі.

Ключові слова: міністерство екології, модель, якість життя, система, критерії, реформи, управління, національна ідея, стратегія, мета

Барзинский В.П.

Философские проблемы информационно-волновой медицины

Освещается проблематика информационно-волновой медицины, в частности, обсуждаются философские аспекты создания медицинского аппарата “КСК-БАРС”. Описаны теоретические и практические аспекты функционирования аппарата. Раскрываются сущность и концептуальные установки физики живого, ее связь с другими науками.

Ключові слова: информационно-волновая медицина, аппарат “КСК-БАРС”, физика живого, постнеклассическая наука, синергетика, энтропия

Корінець Р.Я.

Художня література як інформаційне джерело для просуваннякооперативної ідеї

На прикладі аналізу літературних праць, зокрема творчості російського поета Володимира Маяковського, продемонстровано можливості художньої літератури як інформаційного джерела для просування кооперативної ідеї, розвитку кооперативногоруху в селах.

Ключові слова: кооператив, література, казка, інформація, ВолодимирМаяковський