Волошенюк А.В.

Комплексне агрономічне обслуговування – засіб вирішення проблемипродовольчої безпеки країн снд

Виділено чотири групи чинників, що зумовлюють глобальну продовольчу проблему. Обґрунтовано, що сучасний АПК потребує комплексного агрономічного обслуговування, головним завданням якого має бути не тільки оперативне реагування напроблеми сільськогосподарського виробництва, а й запобігання їх появі. З цією метоюзапропоновано створити спеціальний сертифікований державний орган, визначенісфери його компетенції та основні функції.

Ключові слова: чинники глобальної продовольчої проблеми, комплексне агрономічне обслуговування, інновації в сільському господарстві, нові аграрні технології, розвиток аграрного сектору

Солдатенко О.В.

Основные направления сотрудничествамежду странами снг в инновационной сфере

Рассматриваются основные перспективные направления сотрудничества междустранами СНГ в инновационной сфере, которые определены по результатам проведенного НИИ финансового права Национального университета ГНС Украины и НАПрНУкраины научного исследования на тему “Финансово-правовое обеспечение внедренияспециального режима инвестиционной и инновационной деятельности технологических парков”.

Ключові слова: инновационная деятельность, технопарки, налоговое законодательство, Налоговый кодекс Украины, инновационная среда, венчурныефонды, льготное налогообложение, законодательство в сфере инноваций

Моісеєнко Є.В.

Шляхи розроблення технологійпідвищення стійкості організму людинидо екстремальних умов

Наведено результати медико-біологічних досліджень на антарктичній станції “Академік Вернадський”. В умовах Антарктики вивчено біологічні реакції людськогоорганізму на вплив екологічних факторів. Показано шляхи розроблення нових технологій профілактики захворюваності при порушеннях адаптації з перспективою широкого використання в практичній медицині.

Ключові слова: медико-біологічні дослідження, дослідження Антарктики, станція “Академік Вернадський”, профілактика захворювань, екологічні фактори, що впливають на здоров’я, практична медицина

Люта Ю.О.

Технологія отримання насіння нових сортів томата промислового типу для півдня україни

Висвітлено основні положення інноваційного проекту, який сприятиме розвиткуовочівництва на півдні України, організації системи насінництва нових сортів томатапромислового типу (Наддніпрянський 1, Кіммерієць, Сармат, Інгулецький) селекціїІнституту зрошуваного землеробства НААН України, що дасть можливість частковозамістити на національному ринку імпортне насіння томата вітчизняним.

Ключові слова: селекція, насінництво, томати, інновації в сільському господарстві, Інститут зрошуваного землеробства НААН України

Балашова Г.С., Кузьмич А.О.

Насінництво картоплі на півдні україниз використанням двоврожайної культури

Висвітлено питання створення системи насінництва картоплі в Степу на зрошенні, наведено інноваційно-інвестиційний проект організації на півдні України господарства з вирощування насіннєвої картоплі високих репродукцій на основі використаннявихідного матеріалу, оздоровленого біотехнологічними методами.

Ключові слова: насінництво, картопля, інноваційно-інвестиційний проект, Інститут зрошуваного землеробства НААН України

Кужель Е.В.

Патентно-правове забезпеченняінноваційної діяльності в регіоні

Висвітлено сутність патентно-правового забезпечення інноваційної діяльності в регіоні. Визначено та класифіковано проблеми, що виникають у сфері охорони інтелектуальної власності учасників інноваційних процесів при комерційній реалізації розробок.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інновації, охорона інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної власності

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch