Денисюк В.А.

Венчурне інвестування в національній інноваційній системі: аналіз механізмів розвитку та основи концепції для україни

Представлено результати аналізу особливостей венчурного інвестування в національних інноваційних системах сШа, канади, іспанії та ізраїлю, а також розглянутодосвід росії у сфері інвестування, розвитку інноваційної інфраструктури та фінансування інноваційних проектів. наведено рекомендації щодо розвитку венчурного інвестування в національній інноваційній системі України.

Ключові слова: венчурне інвестування, національні інноваційні си стеми, венчурний капітал, інститути спільного інвестування, національні програмипідтримки та розвитку інновацій

Макогон В.Д.

Механізми підтримки наукової діяльності в україні

Розглянуто механізми підтримки наукової діяльності в Україні та наведено рекомендації щодо їх поліпшення. Проаналізовано використання грантів як формибезоплатної підтримки науково-технічного розвитку. наголошено на необхідностідиверсифікації джерел фінансування наукової діяльності в Україні.

Ключові слова: гранти, фінансування наукових досліджень, комерціалізація результатів наукових робіт, державна підтримка науки

Зубарев А.Н.

Методы поддержки инновационной деятельности малых и средних предприятий(зарубежный опыт)

Сделан обзор наиболее распространенных в мировой практике методов поддержки инновационной деятельности малых и средних предприятий. рассмотреныособенности венчурного финансирования как одного из важнейших источниковинвестиций в инновационную деятельность, приведены рекомендации, касающиеся первоочередных государственных инициатив, необходимых для развития венчурного финансирования в Украине. названы основные проблемы, связанные сгосударственным регулированием инновационной деятельности в нашей стране, предложены меры по их преодолению.

Ключові слова: малый бизнес, инновации, финансирование инновационной деятельности, венчурные инвестиции, венчурные фонды, государственнаяподдержка инноваций, государственное регулирование инноваций

Божидарнік Т.В., Колтунович О.С.

Малий інноваційний бізнес як елемент розвитку регіональних інноваційних систем

На думку авторів, регіональна інноваційна система є одним з головних механізмів реструктуризації економіки країни, її модернізації та сталого розвитку.розглянуто роль малого бізнесу в розвитку регіональних інноваційних систем.Проаналізовано переваги, які має сектор малого підприємництва в інноваційнійсфері. наведено рекомендації щодо стимулювання активності в галузі інновацій тарозвитку.

Ключові слова: малий бізнес, інновації, регіональна інноваційна си стема

Исакова Н.Б.

Интеграция инновационной политики и политики поддержки малых и средних предприятий

В статье представлены данные, свидетельствующие о низком уровне инновационной активности предприятий в Украине. на примере ес рассматриваются действиягосударства, направленные на поддержку развития инноваций и малого и среднего бизнеса. Перечислены условия обеспечения инновационной активности малых исредних предприятий. Подчеркивается необходимость согласованности инновационной политики и политики поддержки малого и среднего бизнеса, назван ряд проблем, препятствующих их интеграции в Украине.

Ключові слова: малый инновационный бизнес, инновации, государственная поддержка инноваций, государственная поддержка малого и среднего бизнеса, инновационная активность предприятий

Оніпко О.Ф.

Недержавні наукові установи та мале інноваційне підприємництво

Автор наводить низку переваг, які мають малі наукові підприємства, що працюють у сфері інновацій. наголошено на важливості державної підтримки малихнаукових підприємств, розглянуто основні форми стимулювання їхньої діяльності.

Ключові слова: малі наукові підприємства, інновації, недержавні науковіустанови

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch