ІННОВАЦІЙНА ВІЙСЬКОВА ОСВІТА: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Руснак І. С.
доктор воєнних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
перший заступник міністра оборони України

Мірненко В. І.
доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України,
директор, Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України
https://orcid.org/0000-0002-7484-1035
Scopus Author ID: 6504003821
mirnenkovi@gmail.com

Кас’яненко М. В.
кандидат військових наук, полковник, заступник директора, начальник відділу,
Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України
https://orcid.org/0000-0002-3749-4441
Scopus Author ID: 57214126587
Kmw1977@ukr.net

Оліферук В. М.
кандидат технічних наук, полковник, начальник науково-дослідного управління
проблем розвитку військової освіти та науки, Центр воєнно-стратегічних
досліджень Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського
https://orcid.org/0000-0002-0722-7561
oliferuk211278@gmail.com

Вітер Д. В.
доктор філософських наук, старший науковий співробітник, головний науковий
співробітник науково-дослідного управління проблем розвитку військової
освіти та науки, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського
https://orcid.org/0000-0002-7330-1280
vdv_n@ukr.net

Метою статті є обґрунтування інноваційної моделі системи військової освіти України.
Методологія дослідження полягає в застосуванні методів аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, прогнозування, а також у використанні системного підходу.
Наукова новизна полягає в тому, що в статті запропоновано інноваційну
модель військової освіти як повністю узгоджену систему управління військовою
освітою, що розвиває лідерів, які володіють навичками ведення війни, практичного й етичного застосування військової сили.
Висновки. У результаті дослідження доведено, що імплементація та реалізація на практиці запропонованої інноваційної моделі системи військової освіти має можливість забезпечити потреби стейкхолдерів у висококваліфікованих
професійних кадрах.
Ключові слова: вища освіта, інституційний розвиток, освіта та підготовка, професійна військова освіта, система військової освіти.

References
1. Verkhovna Rada Ukrainy. (2017) Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 №2145-VIII. Available at: www.rada.zakon.gov.ua (accessed 10 January 2022) (in Ukrainian).
2. Viter D., Mityagin O. (2020) Professionalizacya viyskovoy osvity v Ukraini: golovni napriamky, zmist ta perpectyvy. Viyskova osvita, no. 1(41), рр. 81–90 (in
Ukrainian).
3. Viter D., Mityagin O. (2020) Strategichni priorttety pidvystchennya boezdatnosti Zbroynyh Syl Ukrainy v konteksti professionalizaciy viyskovoy osvity: polityky I procedury. Zb. nauk. pr. CVSD, no. 1(68), рр. 133–137 (in Ukrainian).
4. Oliferuk V., Viter D., Schabatyna N. (2020) Modeluvannya procesu rozvytku viyskovoy osvity v Ukraini: pryncypy ta pidhody do standartyzacyi. Viyskova osvita, no. 2(42), рр. 223–229 (in Ukrainian).
5. Punda Y. (2018) Osvita – golovna investicia v rozvutok lyudskogo kapitalu sektoru bezpeky I oborony Ukrainy. Nauka i oborona, no. 1, рр. 34–40 (in Ukrainian).
6. Tyurin V., Saliy A., Kasyanenko M., Openko P., Martynuk O. (2019) Obgruntuvannya modeli pidgotovky fahivciv Povitryanyh Syl u suchasnyh umovah. Nauka i oborona, no. 4, рр. 20–26 (in Ukrainian).
7. Joint Staff. (2015) CJCSI 1805.01B 15 May 2015. Enlisted Professional Military Education Policy. Washington, D.C. 20318. Available at: https://www.
jcs.mil (accessed 10 January 2022) (in English).
8. CJCSI 1800.01F. (2018) Officer Joint Professional Military Education
Policy : Instruction. Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 01 December 2018. Available at: https://www.jcs.mil (accessed 10 January 2022) (in English).
9. Johnson-Freese J. (2012) The Reform of Military Education: Twenty-Five Years Later. Orbis : A Journal of World Affairs, vol. 56, no. 1, рр. 135–153 (in
English).
10. Joint Staff Officer’s Guide 2000. (2000) JFSC-PUB-1. Norfolk, VA: National Defense University, Joint Forces Staff College, 456 p. (in English).
11. Kelley K., Johnson-Freese J. (2014) Getting to the Goal in ProfessionalMilitary Education. Orbis : A Journal of World Affairs, vol. 58, no. 1, рр. 119–132 (in English).
12. Kohn R. (2013) First Priorities in Military Professionalism. Orbis : A Journal of World Affairs, vol. 57, no. 3, рр. 380–389 (in English).
13. NATO. (2022) MC 458/3. Education, Training, Exercise and Evaluation Policy. Available at: https://www.act.nato.int (accessed 10 January 2022) (in English).
14. Duraid Jalili, Hubert Annen. (2019) Professional Military Education : A Cross-Cultural Survey. Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 234
p. (in English).
15. United States. (2000) Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Officer Professional Military Education Policy (OPMEP). 01 December 2000. Washington,
DC: JCS. CJCSI 1800.01A. Available at: http://www.au.af.mil (accessed 10 January 2022) (in English).
16. Waggener A. (2015). Joint Professional Military Education. A Retrospective of the Skelton Panel. JFQ, 77, рр. 55–59 (in English)

ЗЛОЧИННІ ДІЇ В ПЕРІОД ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ ЯК ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Філіна Антоніна Петрівна
кандидат педагогічних наук,
провідний бібліотекар наукової бібліотеки,
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Скабодіна Алла Валентинівна
завідувач відділу обслуговування
та збереження фондів наукової бібліотеки,
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Кочигіна Наталя Василівна
завідувач відділу комплектування
та наукової обробки документів наукової бібліотеки,
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Мета статті полягає в дослідженні жахливої події, що цілком змінила хід
історії і на сьогодні справляє вплив на мільйони людей в усьому світі.
Методологічною основою дослідження є використання методу теоретичного
узагальнення (задля встановлення причин і наслідків геноциду як процесу знищення повністю або частково будь-якої національної, етнічної, расової або релігійної групи), а також аналізу та синтезу (для вивчення свідчень, які залишили очевидці тих подій).
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що виявлено основні негативні тенденції геноциду українського народу як способу його організованого знищення. Дослідження базується на інформації Інституту демографії та соціальних досліджень про втрати населення України в тогочасних межах УРСР
під час Голодомору 1932–1933 років. Констатовано, що це найбільша в історії
України трагедія, тяжкий злочин, вчинений коли-небудь проти нашого народу.
Висновки. Вказано, що в досліджуваний період у переважній більшості міст
і сіл України люди помирали від голоду, організованого тодішньою владою.
Наголошено на необхідності пам’ятати цю трагедію, аби вона ніколи не повторилася. Зазначено про заходи, вчинені на державному рівні та локальному (у
Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв) з ушанування жертв
Голодомору 1932–1933 років.
Ключові слова: Голодомор, пам’ять, колективізація, Українська РСР, геноцид.

References
1. Borysenko V. K. (2013) Svicha pamiati: usna istoriia pro henotsyd ukraintsiv u Holodomor 1932–1933 rokiv v Ukraini yak zlochyn henotsydu zghidno
z mizhnarodnym pravom / za nauk. red. V. Vasylenka, M. Antonovych. Kyiv :
Kyievo-Mohylianska akademiia, 360 р. (in Ukrainian).
2. Hrynevych L. (2013) Holod 1928–1929 rr. u radianskii Ukraini / vidp. red. S. Kulchytskyi ; NAN Ukrainy, Instytut istorii Ukrainy. Kyiv : Instytut istorii
Ukrainy, 435 р. (in Ukrainian).
3. Ministerstvo kultury Ukrainy (2018) Entsyklopediia Holodomoru 1932–1933 rokiv v Ukraini / vstup. slovo Ye. Nyshchuka ; peredmova, avtorskyi tekst
V. Marochka ; Natsionalnyi muzei «Memorial zhertv Holodomoru» ; Asotsiatsiia doslidnykiv holodomoriv v Ukraini. Drohobych : Kolo, 3–4 р. (in Ukrainian).
4. Lapchynska N. V. (2018) 33 zapytannia i vidpovidi pro Holodomor-henotsyd /
M-vo kultury Ukrainy, Nats. muzei «Memorial zhertv Holodomoru» ; nauk. red.:
A. L. Zinchenko, O. O. Stasiuk. Drohobych : Kolo, 86 р. (in Ukrainian).
5. Marochko V. (2014) Terytoriia Holodomoru 1932–1933 pp. Kyiv, 64 р.
6. Vyd-vo im. Oleny Telihy. (2008) Natsionalna knyha pamiati zhertv Holodomoru 1932–1933 rokiv v Ukraini. Kyiv, рр. 19–20 (in Ukrainian).
7. Kusaikina N. D., Tsybulnyk Yu. S. (uklad.) (2018) Novyi ukrainskyi tlumachnyi slovnyk: blyzko 20000 sliv i slovospoluchen. Kharkiv : Klub simeinoho
dozvillia, р. 123 (in Ukrainian).
8. Papakin H. (2013) «Chorna doshka»: antyselianski represii (1932–1933) / vidp. red. H. Boriak ; NAN Ukrainy, Instytut istorii Ukrainy. Kyiv : Instytut
istorii Ukrainy, 422 р. (in Ukrainian).

ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕСУРСОГЕОЛОГИИ

Бодюк Адам Васильевич
кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник, научный руководитель,
Научно-исследовательское заведение «Ресурсы»
ORCID iD: 0000-0002-6200-1784
Адам Бодюк g2030@ukr.net

Цель статьи – обоснование фундаментальной науки землелогии, экономической геологии как прикладной ресурсной науки об объектах, процессах и результатах недрарозведывательного производства, отраженных в геологической информации,
которые являются предметом изучения геологических наук.
Методологической базой исследования является использование ресурсного подхода, абстрактно-логического и системно-структурного анализа для определения теоретических понятий экономической геологии.
Научная новизна полученных результатов заключается в обосновании теоретического аппарата экономической геологии в понятиях потребностей, ресурсных,
народной собственности на недра, полезные ископаемые, месторождения.
Выводы. обоснованы понятия недроразведывательного производства, предмет,
объекты, задания исследования экономической геологии, которую необходимо относить к ресурсным наукам как прикладную и называть экономической ресурсогеологией. особенностью экономической геологии является изучение информации про недра, полезные ископаемые, их месторождения за народнособственным
подходом, как предлагается его называть, как собственность народа Украины.
Ключевые слова: недра, ресурсы, геологическая информация, экономическая
геология, природные объекты, полезные ископаемые.

References
1 Constitution of Ukraine: Adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine on June 28. (2006) Kyiv: Veles, 48 р. (in Ukrainian).
2. Hirnychyi zakon Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.10.1999 №1127-XIV.
(1999). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14#Text (accessed 21 March 2022) (in Ukrainian).
3. Dubichynskoho V. V. (zah. red.). (2006) Suchasnyi tlumachnyi slovnyk
ukrainskoi movy: 50 000 sliv, Kharkiv: VD «Shkola», 832 р. (in Ukrainian).
4. Malyuk B. I., Bobrov O. B., Krasnozhon M. D. (2003) Subsoil use in Europe
and America: Reference edition. Kyiv: Geography, 197 p. (in Ukrainian).
5. Grinchenko O. V., Kurilo M. V., Mikhailov V. A. and others. (2006) Metallic
minerals of Ukraine: Textbook, Kyiv: Kyiv University, 2018 p. Available at:
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/RKK_metalichni_kk.pdf. juice literature
(accessed 21 March 2022) (in Ukrainian).
6. Korzhnev M. M., Mikhailov V. A., Mishchenko V. S. and others. (2006)
Fundamentals of economic geology: Textbook. way. for students. geol. special higher textbook lock education, Kyiv: Logos. 223 р. (in Ukrainian).
7. Rudko G. I., Kurilo M. M., Radovanov S. V. (2011) Geological and economic
assessment of mineral deposits, Kyiv: ADEF-Ukraine, 384 p. (in Ukrainian).
8. Mikhailenko O. G., Krasnikova N. A. (2021). Competitiveness of Ukraine in
the world market of mineral products. Economy and State, no. 7, рр. 71–82.
Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2021/15.pdf (accessed 21 March 2022) (in Ukrainian)

ЕКСКУРСІЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

Прасол Любов Вікторівна
викладачка першої категорії обліково-економічних дисциплін,
Відокремлений структурний підрозділ
«Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва
Дніпровського державного технічного університету»
e1931@ukr.net

Метою статті є встановити, як екскурсії впливають на вивчення спецпредметів при підготовці молодших бакалаврів у коледжах.
Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні освітнього процесу шляхом активного впровадження в нього екскурсій, відповідно до розвитку нових технологій і змін форм навчання. аргументовано необхідність створення віртуальних екскурсій для вивчення спецпредметів здобувачами-обліковцями.
Висновки. ознайомлення з різними видами підприємницької діяльності на екскурсіях сприяє формуванню різнобічно розвиненого фахівця, із широким світоглядом і стійкою мотивацією. це актуалізує потребу в знаходженні нових форм співпраці закладів освіти та роботодавців. такі форми передбачають проєкти з розвитку дуальної освіти, співпрацю закладів освіти й новостворених об’єднаних територіальних громад, практичні модулі (тобто окремі години для
екскурсій) у навчальних програмах.
Ключові слова: екскурсія, онлайн-екскурсія, ефективність навчання, форма проведення заняття, практичний модуль.

References
1. Volkova N. P. (2001) Pedahohika : posibnyk [Pedagogy: a guide]. Kyiv:
Akademiya, 576 р. (in Ukrainian)
2. Klyevtsyevych N. A. (2017) Rolʹ praktyky v profesiynomu stanovlenni
studentiv [The role of practice in the professional development of students].
Zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity: problemy ta perspektyvy rozvytku
[Ensuring the quality of higher education: problems and prospects for development]:
materials of the scientific-methodical conference. Odesa, pp. 86–87 (in Ukrainian).
3. Kodzhaspirova H. M. (2015) Pedahohika : pidruchnyk [Pedagogy: a
textbook]. Available at: https://stud.com.ua/46483/pedagogika/inshi_formi_
organizatsiyi_navchannya (accessed 30 January 2022) (in Ukrainian).
4. Ostroverkhova N. M. (2008) Navchalʹna ekskursiya ta yiyi analiz [Study
tour and its analysis.]. Available at: https://ru.osvita.ua/school/method/
technol/728/ (accessed 30 January 2022) (in Ukrainian).
5. Podlinyayeva O. O. (2016) Virtualʹna ekskursiya u roboti vchytelya [Virtual
tour in the teacher’s work]. Elektronni informatsiyni resursy: stvorennya,
vykorystannya, dostup (Ukraine, Vinnytsia, October 24–25), Vinnytsia, pp. 402–415 (in Ukrainian).

ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Писаренко Надія Василівна
кандидат економічних наук,
CapitalUnionSchool, м. Київ
ORCID iD: 0000-0002-5851-1976
nadezda_pisarenko@ukr.net

Кашина Ганна Сергіївна
доктор педагогічних наук,
Інститут законодавства Верховної Ради України, м. Київ
ORCID iD: 0000-0002-2829-9847

Ніколаєва Світлана Петрівна
кандидат економічних наук,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький
ORCID іD: 0000-0002-1861-7
odorozha@gmail.com

Стенічева Інна Борисівна
кандидат економічних наук,
Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури, м. Дніпро
nadezda_pisarenko@ukr.net

Артеменко Антоніна Іванівна
старша викладачка,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет»
ORCID іD: 0000-0003-2426-875x
antoninaartemenko33@gmail.com

Мета статті полягає у визначенні особливостей цінової стратегії, що впливає на ефективність управління підприємством.
Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових і специфічних методів, зокрема: аналізу та синтезу, індукції і дедукції, моделювання, систематизації та узагальнення.
Наукова новизна отриманих результатів зумовлена обґрунтуванням цінової політики підприємства, що формується в межах загальної стратегії підприємства та містить цінову стратегію і цінову тактику.
Висновки. ціноутворення належить до одного з найбільш складних і
відповідальних розділів управління. на теперішній час значна частина підприємців не повною мірою володіє знаннями складного механізму ціноутворення на товари й послуги. У результаті в процесі підприємницької діяльності допускають серйозні прорахунки при обґрунтуванні рівня цін, що позначається на кінцевих фінансових результатах, у деяких випадках призводить до суттєвих збитків, а іноді й банкрутства підприємства.
Ключові слова: ціна, ціноутворення, стратегія, цінова стратегія, управління ціноутворенням, принципи ціноутворення.

References
1. Verkhovna Rada Ukrainy. (2012) Pro tsiny i tsinoutvorennia: Zakon Ukrainy №5007-VI vid 21.06.2012 [On Price and Pricing: The Law of Ukraine from June 21 2012, №5007-VI]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/5007-17 (accessed 26 April 2022) (in Ukrainian).
2. Harkavenko S. S. (2006). Marketynh: pidruchnyk [Marketing: textbook],
Kyiv: Libra, 717 р. (in Ukrainian).
3. Filina H. I. (2008) Upravlinnia vytratamy ta tsinamy: navch. posib. dlia
stud. vyshch. navch. zakl. [Price and cost management: manual for students of higher education institutions], Kyiv: Vydavnychyi dim «Personal», 240 р. (in Ukrainian).
4. Ansoff I. (1989) Strategicheskoe upravlenie [Strategic management],
Moskva: Ekonomika, 303 р. (in Russian).
5. Kotler F., Keller K. L. (2012) Marketing. Menedzhment: ekspress-kurs
[Marketing. Management: crash course], Sankt-Peterburg: Mir knig, 479 р. (in Russian).
6. Lipsits I. V. (2011) Tsenoobrazovanie: ucheb.-praktich. posobie [Pricing:
training manual], Moskva: Izdatelstvo Iurait, 399 р. (in Russian).
7. Marks K. (2013) Kapital : kritika politicheskoi ekonomii [Capital: a critique of political economy], Moskva: Politizdat, 945 р. (in Russian).
8. Smit A. (2016) Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov [An
inquiry into the nature and causes of the wealth of nations], Moskva: Eksmo, 1056 р. (in Russian).
9. Tarasevich V. M. (2010) Tsenovaia politika predpriiatiia: uchebnik dlia
vuzov [Pricing policies of the enterprise], Sankt-Peterburg: Piter, 320 р. (in
Russian).
10. Fathutdinov R. A. (2005) Strategicheskii menedzhment [Strategic
management], Moskva: Delo,448 р. (in Russian).
11. Kienzler M., Kowalkowski Ch. (2016) Pricing Strategy: а Review of 22 Years of Marketing Research. Journal of Business Research, vol. 78, pp. 101–110 (in English).

Аудиторські процедури щодо основних засобів на підприємстві

Бунда Ольга Миколаївна
кандидат економічних наук,
доцент кафедри цифровізації та бізнес-консалтингу,
Київський національний університет технологій та дизайну
Корж Владислав Костянтинович
магістр кафедри цифровізації та бізнес-консалтингу,
Київський національний університет технологій та дизайну

Мета статті полягає в дослідженні аудиторських процедур щодо основних засобів на підприємстві в сучасних умовах розвитку ринкових відносин.
Методологія полягає у використанні таких методів: спостереження, аналізу та синтезу, класифікації, індукції і дедукції, порівняння та узагальнення.
Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні аудиторських процедур щодо основних засобів, що дасть змогу підвищити якість проведення аудиторської перевірки основних засобів і, як наслідок, покращити ефективність системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на підприємстві.
Висновки. аудит основних засобів на підприємстві найкраще аналізувати в розрізі трьох стадій: початкової, етапу дослідження і завершальної. охарактеризовано систему моделювання процесу аудиту основних засобів на підприємстві
як сукупність окремих моделей у контексті його стадій. ефективність застосування аудиторських процедур щодо основних засобів залежить від затвердженого плану, програми та методики проведення аудиту. Визначено аудиторські
процедури щодо основних засобів підприємства. При узагальненні результатів аудиту основних засобів перевіряють якість аудиторської документації і здійснюють її подальшу систематизацію в архіви: постійні та поточні. аудиторські процедури щодо основних засобів передбачають багатокритеріальний підхід, коли критерії формують єдину систему, що дає змогу максимально задовольнити вимоги процесу прийняття рішень у ході проведення аудиту основних засобів і сформувати раціональне й ефективне рішення. Проведення аудиту основних засобів підприємства дає можливість не тільки вплинути на організацію самого процесу аудиту, але й оптимізувати структурно-логічні частини методики аудиту основних засобів підприємства внаслідок застосування сучасних інформаційних
технологій.
Ключові слова: аудит, аудиторські процедури, моделювання, основні засоби,
активи.

References
1. Bunda O. M., Jelisejeva S. Ju. (2015) Orghanizacijni ta metodychni aspekty
audytu ghroshovykh koshtiv na pidpryjemstvi [Organizational and methodological aspects of the audit of cash at the enterprise]. Bulletin of the Kyiv National
University of Technology and Design. Economic Sciences, no. 4, vol. 89, pp. 11–19. Available at: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/584 (accessed
20 January 2022) (in Ukrainian).
2. Radionova N. J., Bunda O. M. (2015) Udoskonalennja metodologhiji audytu osnovnykh zasobiv [Improving the methodology of auditing fixed assets]. Regional Business Economics and Management, no. 3, vol. 47, pp. 100–111. Available at:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/457 (accessed 20 January 2022) (in Ukrainian).
3. Sharova S. V. (2021) Metodychni pidkhody do vnutrishnjogho audytu
osnovnykh zasobiv v Akcionernykh Tovarystvakh [Methodical approaches to the internal audit of fixed assets in Joint Stock Companies]. Harmonization of accounting, auditing and taxation in the context of European integration : a collective monograph of the Department of Accounting and Taxation (NU «Zaporizhzhya Polytechnic»). Zaporozhye: PE Mokshanov V. V. Available at:
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/7456/1/M_Vizirenko.pdf#page=65
(accessed 20 January 2022) (in Ukrainian).
4. Kravchenko O. V., Savchenko A. S. (2018) Metodychni aspekty orghanizaciji obliku osnovnykh zasobiv [Methodical aspects of the organization of accounting for fixed assets]. Market infrastructure, vol. 25, pp. 834–840 (in Ukrainian).
5. Smetanko O. V. (2010) Dokumentuvannja roboty sluzhby vnutrishnjogho
audytu [Documentation of the work of the internal audit service]. Economic
Sciences, no. 7, pp. 1–9 (in Ukrainian).

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch