ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ: ДОСВІД ЄС ТА ПРОБЛЕМАТИКА В УКРАЇНІ

Кузьменко Олена Юріївна

аспірантка кафедри транспортних технологій та механічної інженерії Херсонська державна морська академія
panasenkova.elen@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-7542-7322

Кузьменко Валентин Сергійович

асистент кафедри безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки, Херсонська державна морська академія
Kuzval82@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-3515-2912

Кухтіна Вікторія Петрівна

аспірантка кафедри транспортних технологій та механічної інженерії, Херсонська державна морська академія
viktoriya.kuhtina@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-5981-7240

Метою статті є дослідження впливу пандемії COVID-19 на логістику, оцінка результатів такого впливу в країнах ЄС, а  також окреслення тенден- цій і перспектив розвитку ринку логістики за умов зниження темпів поши- рення коронавірусу та відновлення ринку.

Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових і специфічних методів, зокрема: аналізу та синтезу, індукції і дедукції, систематизації та  узагальнення.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що зміни, які відбулися в логістиці, обумовили появу нових тенденцій і трендів, що потребують узагальнення та оцінки з погляду перспектив впливу на вказану галузь.

Висновки. Проведене дослідження дозволило узагальнити міркування та сформулювати висновок, що в результаті обмежень і викликів, з якими стикнулися міжнародний бізнес і логістика, у ЄС та Україні розвивається е-комерція, доставка на вимогу та концепція «останніх кілометрів». Ринок логістики має тенденції до консолідації та диверсифікації. Водночас після повернення економіки до звичних параметрів більшість змін у логістиці стануть безповоротними.

Ключові слова: логістика, наслідки пандемії, торгівля, ланцюг постачання, перевезення.

References

 1. Benevytsjkyj Ju. (2020) P’jatj trendiv mizhnarodnoji loghistyky u 2021-mu [Five trends in international logistics in 2021]. Available at: http://www. management.com.ua/tend/tend1290.html (accessed 10 May 2021) (in Ukrainian).
 2. Kobylyukh O. Ya., Hirna O. B., Hayeva L. I. (2020) Klyuchovi aspekty transportnoyi lohistyky v umovakh pandemiyi COVID-19 [Key aspects of transport logistics in the context of the COVID-19 pandemic]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernads’koho. Ekonomika i upravlinnya, vol. 31 (70), no. 4, pp. 117–122. Available at: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-4-21 URL: https://doi. org/10.32838/2523-4803/70-4-21 (accessed 17 May 2021) (in Ukrainian).
 3. Pudycheva H. (2019) Lohistyka: sutnist’ ponyattya ta evolyutsiya kontspetsiy rozvytku [Logistics: the essence of the concept and the evolution of the concepts of development]. Naukovyy visnyk Odes’koho natsional’noho ekonomichnoho universytetu, no. 9–10 (272–273), pp. 94–112 (in Ukrainian).
 4. Rudkivs’kyy O. A., Rudkivs’ka A. Yu. (2020) Aktualizatsiya lohistyky u diyal’nosti pidpryyemstv v umovakh karantynnykh obmezhen’ [Actualization of logistics in the activities of enterprises under quarantine restrictions]. Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy, vol. 44, pp. 120–125. Available at: http://www. market-infr.od.ua/journals/2020/44_2020_ukr/22.pdf (accessed 09 April 2021) (in Ukrainian).
 5. Sabadash V. V., Chorna Ya. V., Fal’ko K. C. (2020) Mizhnarodni lohistychni systemy: doslidzhennya transformatsiy pid vplyvom retsesiyi ta vyznachennya perspektyvnykh napryamiv rozvytku lohistychnoyi arkhitektury [International logistics systems: research of transformations under the influence of recession and definition of perspective directions of development of logistics architecture]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky, no. 4, pp. 70–80. Available at: https:// doi.org/10.21272/mer.2020.90.05 (accessed 05 May 2021) (in Ukrainian).
 6. Trushkina N. V., Kitrish K. Yu., Shkryhun Yu. O. (2020) Ryzyky lohistychnoyi diyal’nosti pidpryyemstv v umovakh nestabil’nosti zovnishn’oho seredovyshcha [Risks of logistics activities of enterprises in conditions of environmental instability]. Ryzyky v systemi suchasnykh mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn: vyklyky ta mozhlyvosti : mater.  nauk.-prakt.  konf., 26–27 lyst. Available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/ view/4067 (accessed 12 March 2021) (in Ukrainian).
 7. Baker P. (2020) The Impact of COVID-19: Reflections on the Transport and Logistics Sector. Available at: https://www.tradeeconomics.com/iec_publication/ impact-covid19-transport-logistics/ (accessed 10 March 2021).
 8. Europe Contract Logistics Market – Growth, Trends, Covid-19 Impact, And Forecasts (2021–2026). Available at: https://www.mordorintelligence.com/ industry-reports/europe- contract-logistics-market (accessed 15 March 2021).
 9. Grilli M., Kotyrba T. (2020) The Impact of the Covid-19 Crisis on European Logistics: Some Thoughts. Available at: https://reim.bnpparibas.com/sites/ default/files/2020-07/BNP_Paribas_REIM_Impact_Covid_European_ Logistics_20200724.pdf (accessed 10 March 2021).
 10. Impacts of the COVID-19 pandemic on EU industries. Available at: https:// www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662903/IPOL_ STU(2021)662903_EN.pdf (accessed 17 April 2021).
 11. Logistics market volume by segment in Europe in 2018. Available at: https:// www.statista.com/statistics/639984/logistics-market-segment-volume-europe/ (accessed 10 March 2021).
 12. World Trade Organization (2021). World trade primed for strong but uneven recovery after COVID-19 pandemic shock. Available at: https://www.wto.org/ english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm (accessed 17 April 2021).

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.