МЕНЕДЖМЕНТ МИСТЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ МАЙБУТНЬОГО: ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ, ВИКЛИКИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ

Хлистун Олена Сергіївна

доктор культурології, доцент, завідувач кафедри фешн та шоу-бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв
with_joy@ukr.net
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1764-6559

Крупа Оксана Петрівна

викладачка кафедри фешн та шоу-бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв
oksanakrupa24@gmail.com
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7387-7565

Метою статті є розкриття сутності та обґрунтування ключових векторів перспективного розвитку інноваційно орієнтованої моделі мистецького університету майбутнього з означенням потенційних викликів і трансформацій від їх реалізації.

Методологія дослідження. Результати дослідження отримані шляхом застосування таких методів: аналізу  і  синтезу,  дедукції  та  індукції при дослідженні менеджменту університетів, ключових концепцій менеджменту організацій і системного  підходу  при  визначенні місця  та  ролі  університетів у забезпеченні сталого розвитку сучасного суспільства.

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні того, що гарантом успішного сталого розвитку економічних систем, а саме: забезпечення економічного зростання, підвищення соціального добробуту населення та сприяння культурному процвітанню нації, виступає успішна розбудова та подальший розвиток університетської освіти. Саме гармонізація взаємовідносин освітніх установ з усіма учасниками цього процесу забезпечить відчутні позитивні ефекти в майбутньому.

Висновки. За результатами дослідження підсумовано, що визначені перспективні вектори розбудови інноваційно орієнтованої моделі управління університетами можуть також породжувати відповідні виклики та трансформації в системі менеджменту вищої освіти. Тому активна участь усіх зацікавлених сторін у процесі управління, а також вчасне реагування і прийняття оптимальних управлінських рішень з боку менеджерів усіх рівнів є необхідною умовою для забезпечення розвитку університетського сектору за сучасних умов глобалізаційних перетворень.

Ключові слова: управління вищою освітою, мистецький університет, ринок освітніх послуг, глобалізаційні виклики, трансформації.

References

  1. Parfenova L. (2012) Mistse ta rol systemy vyshchoi osvity u suchasnomu suspilstvi [The place and role of higher education in modern society]. Development economics, no. 3 (63), pp. 91–96 (in Ukrainian).
  2. ABR. (2021) About us. Brain research. Available at: https:// appliedbrainresearch.com/about-us/ (accessed 16 June 2021).
  3. Dasgupta A. (2017) Finding the right fit in academia and industry collaboration. Geospatial World. Available at: https://www.geospatialworld.net/ article/expectations-in-academia-and-industry-collaboration/ (accessed 16 June 2021).
  4. Gann D., Montresor F., Eisenberg J. (2018) 3 ways to nurture collaboration between universities and industry. World economic forum. Available at: https:// www.weforum.org/agenda/2018/11/3-ways-to-nurture -collaboration-between- universities-and-industry/ (accessed 16 June 2021).
  5. Quintessence Labs. (2021) Overview. The Global Leader  in  Quantum  Cybersecurity. Available at: https://www.quintessencelabs.com/about-us/ (acces- sed 16 June 2021).
  6. UNESCO Institute for statistics. (2020) School enrollment, tertiary (% gross). Available at: https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR (accessed 16 June 2021).

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch