ПІДСИСТЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МИСТЕЦЬКИМИ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мартинишин Ярослав Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фешн та шоу-бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв
biguss@meta.ua
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8599-7206

Фейчер Оксана Олександрівна

викладачка Академії економіки суспільства і технологій, Університет Мелардален, м. Вестерос, Швеція
feicher.oksana@mail.com
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3608-3111

Метою статті є визначення та обґрунтування пріоритетних підсистем функціонального забезпечення організаційно-економічного механізму управління мистецькими закладами вищої освіти України з подальшою розробкою альтернативних управлінських рішень щодо їх успішної реалізації.

Методологія дослідження містить фундаментальні положення економічної теорії та менеджменту, базові закономірності розвитку європейських освітніх систем, публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників з питань побудови підсистем функціонального забезпечення організаційно-економічного механізму управління закладами вищої освіти.

Наукова новизна полягає в ідентифікації й обґрунтуванні ключових підсистем забезпечення функціонування організаційно-економічного механізму, з урахуванням зарубіжного досвіду щодо побудови відповідної системи управління мистецькими закладами.

Висновки. За результатами дослідження зроблено висновок, що мистецький заклад вищої освіти виступає як сукупність взаємопов’язаних структурних елементів, що по-різному реагують на трансформації сучасного ринкового середовища. Серед ключових підсистем функціонального забезпечення виокремлено матеріально-технічну, кадрову, фінансово-інвестиційну, нормативно-правову, інформаційно-цифрову та науковоінноваційну. Ідентифіковано їх слабкі ланки в контексті забезпечення діяльності вітчизняного університетського сектору з подальшим представленням альтернативних алгоритмів управлінських рішень. Наголошено на нагальній потребі поглибити всебічну співпрацю з бізнес-суб’єктами та представниками міжнародного освітнього й наукового середовища.

Ключові слова: підсистеми забезпечення, організаційно-економічний механізм, управління вищою освітою, мистецький заклад вищої освіти, ринок освітніх послуг, європейська інтеграція, диджиталізація, глобалізаційні перетворення.

References

 1. Gazaliev A., Pak Yu. (2016) Innovatsionnyy potentsial vysshey shkoly v kontekste globalizatsii obrazovaniya [The innovative potential of higher education in the context of the globalization of education]. Higher school bulletin «Alma Mater», no. 2, pp. 16–22 (in Russian).
 2. State Statistics Service of Ukraine (2020) Pidghotovka fakhivciv u ZVO na pochatok 2019/20 navchaljnogho roku za ghaluzjamy znanj vidpovidno do Pereliku  2015 roku : statystychnyj bjuletenj [Training of specialists in higher education institutions at the beginning of the 2019/20 academic year by fields of knowledge according to the 2015 List: statistical bulletin.]. Available at: http://www. ukrstat.gov.ua (accessed 06 May 2021) (in Ukrainian).
 3. The Cabinet of Ministers of Ukraine. (2019) Postanova № 1146 «Pro rozpodil vydatkiv  derzhavnogho  bjudzhetu  mizh  zakladamy  vyshhoji  osvity  na osnovi pokaznykiv jikh osvitnjoji,  naukovoji  ta  mizhnarodnoji  dijaljnosti» [Resolution № 1146 «On the distribution of state budget expenditures between higher education institutions based on indicators of their educational, scientific and international activities»]. Available at: https://zakon. rada.gov.ua/laws/ show/1146-2019-%D0%BF#Text (accessed 06 May 2021) (in Ukrainian).
 4. Martynyshyn Ya., Komar V. (2015) A systematic approach to corporate governance in the field of culture [Systemnyj pidkhid v upravlinni korporacijamy u sferi kuljtury]. Economics and culture management, no. 1, pp. 29–39 (in Ukrainian).
 5. Ministry of Education and Science of Ukraine. (2021) Preparations are underway  for  negotiations  on  Ukraine’s  participation  in  the  EU   Framework   Program for Research and Innovation «Horizon Europй» [Tryvaje pidghotovka do pereghovoriv shhodo uchasti Ukrajiny u ramkovij proghrami JeS z doslidzhenj ta innovacij «Ghoryzont Jevropa»]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/ trivaye-pidgotovka-do-peregovoriv-shodo-uchastiukrayini-u-ramkovij-programi- yes-zdoslidzhen-ta-innovacij-gorizont-yevropa (accessed 06 May 2021) (in Ukrainian).
 6. Ministry of Education and Science of Ukraine. (2020) Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021–2031 years  [Strateghija rozvytku vyshhoji osvity v Ukrajinina 2021–2031 rr.]. Available at: http://osvita. ua/doc/files              /news/768/76871/STRATEHIYA_ROZVYTKU_VYSHCHOYI_ OSVITY_V_U.pdf (accessed 06 May 2021) (in Ukrainian).
 7. Ministry of Finance of Ukraine. (2021) The minimum wage in Ukraine [Minimaljna zarobitna plata v Ukrajini]. Available at: https://index.minfin.com. ua /ua/labour/salary/min/ (accessed 06 May 2021) (in Ukrainian).
 8. Government portal. (2021) Urjad skhvalyv zakonoproekt shhodo stymuljuvannja dijaljnosti vchenykh u zakladakh vyshhoji osvity ta naukovykh ustanovakh [The government has approved a bill to stimulate the activities of scientists in higher education and research institutions]. Available at: https:// www.kmu.gov.ua/news/uryad-uhvaliv-zakonoproekt-shchodo-stimulyuvannya-diyalnosti-vchenih-u-zvo-ta-naukovih-ustanovah-sergij-shkarlet (accessed 06 May 2021) (in Ukrainian).
 9. Cowel P. (2021) COVID-19 has transformed education – here are the      5 innovations we should keep. World Economic Forum. Available at: https://www. weforum.org/agenda/2021/   02/covid-19-pandemic-higher-education-online- resources-students-lecturers-learning-teaching/ (accessed 06 May 2021).
 10. Esposito M. (2018) This is how new technologies could improve education forever. World Economic Forum. Available at: https://www.weforum.org/agenda/ 2018/03/education-catapult (accessed 06 May 2021).
 11. European Commission.  (2021)  University  Business  Cooperation.  Available at: https://ec.europa.eu/education/policies/innovation-in-education/university- business-cooperation_en (accessed 06 May 2021).
 12. Haanaes Kn. (2020) How universities must adapt to train future leaders? World Economic Forum. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/ higher-education-leadership/ (accessed 06 May 2021).
 13. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020) Education at a Glance 2020: OECD indicators. Paris : OECD Publishing. Available at: https://doi.org/10.1787/69096873-en (accessed 06 May 2021).

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch