АКТУАРНІ МОДЕЛІ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Писаренко Надія Василівна

кандидат економічних наук, Capital Union School, м. Київ, Україна,
nadezda_pisarenko@ukr.net,
ORCID iD: 0000-0002-5851-1976

Аблова Олена Костянтинівна

кандидат економічних наук, доцент,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
o.ablova@gmail.com

Дудко Олександр Станіславович

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
guifop@gmail.com

Маляревський Віктор Миколайович

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
mvn999@ukr.net,
ORCID iD: 0000-0001-9863-4340

Косяк Мирослав Володимирович

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна, myroslav.kosiak@kneu.edu.ua, ORCID iD: 0000-0003-1282-0455

Мета статті полягає в поглибленні теоретико-методичних засад вдалого застосування актуарних моделей у сфері страхування сільськогосподарських культур.

Методологія дослідження – використання загальнонаукових методів (аналіз, синтез, конкретизація, класифікація) і спеціальних: економіко-математичних – для покращення розрахунків, кореляційний аналіз – для визначення взаємозв’язків між показниками, що впливають на страхування сільськогосподарських культур, узагальнення – для виявлення ступеня та динаміки розвитку тарифної політики страхування сільськогосподарських культур. 

Наукова  новиз- на отриманих результатів полягає в обґрунтуванні механізму ціноутворення на послуги страхування сільськогосподарських культур на основі покращення тарифної політики страховика при проведенні страхування сільськогосподарських культур, що реалізується через систему актуарних розрахунків і з урахуванням особливостей страхування в процесі виробництва сільськогосподарських культур.

Висновки. Дослідження актуарної збалансованості як необхідної умови вдосконалення тарифної політики страхування сільськогосподарських культур, визначення принципів тарифної політики страхування надали можливість покращити розрахунки величини страхових тарифів і застосувати актуарні моделі  у  сфері страхування сільськогосподарських культур.

Ключові слова: тарифна політика, страховий тариф, актуарій, актуарна математика, актуарна модель страхування сільськогосподарських культур.

References

  1. Vilenchuk O. M. (2016) Formuvannia ekvivalentnosti finansovo- ekonomichnykh interesiv subiektiv rynku ahrarnoho strakhuvannia na zasadakh aktuarnoi zbalansovanosti [Formation of equivalence of financial and economic interests of the subjects of the agricultural insurance market on the basis of actuarial balance]. Visnyk ZhNAEU [Bulletin  of  ZhNAEU],  no.  1  (54),  t.  2, рр. 137–148.
  2. Kyselev V. H. (2011) Aktuarnaia matematyka v ahrostrakhovanyy [Actuarial mathematics in agricultural insurance]. Moskva : VTs RAN (in Russian).
  3. Kyselev V. H. (2013) Matematycheskye modely эkonomyky strakhovoi ahrokompanyy [Mathematical models of the economy of an insurance agricultural company]. Moskva : VTs RAN (in Russian).
  4. Pysarenko N. V. (2018) Zastosuvannia ekonomiko-matematychnykh modelei u strakhuvanni silskohospodarskykh [Application of economic and mathematical models in crop insurance]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka» [International Scientific Journal «Internauka»], no. 5(15), рр. 140–144.
  5. Gromozdova L., Pysarenko N. (2018) Key features of agrarian risks insurance. [Key features of agrarian risks insurance]. Naukovo-praktychnyi zhurnal [Scientific and practical journal], no. 12, рр 103–110.

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch