ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ PROZORRO В ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЛЯХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Пономаренко  Наталія Миколаївна

кандидат економічних  наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку, Харківський торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету
1202pnn@gmail.com

Возняковська Крістіна Анатоліївна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського права і процесу, Національний університет «Одеська юридична академія»
christjachristja@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0351-7107

Неміш Юлія Василівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
julijnemich@ukr.net
ORCID iD: 0000-0002-4676-1177

Мета статті полягає в дослідженні проблемних аспектів функціонування електронної системи публічних закупівель ProZorro в Україні та розробці пропозицій щодо мінімізації зловживань у сфері формування тендерних процедур.

Методи дослідження. У статті використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема: аналізу і синтезу – при дослідженні наукової літератури та  визначенні особливостей функціонування електронної системи публічних закупівель ProZorro; економіко-статистичного аналізу та порівняння – при вивченні показників публічних закупівель в Україні; узагальнення – при розробці рекомендацій щодо мінімізації зловживань у сфері публічних закупівель у межах електронної системи ProZorro.

Наукова новизна полягає у визначенні основних механізмів зловживань у сфері публічних закупівель з метою отримання неправомірної вигоди: дроблення договорів і розвитку допорогових торговельних процедур та обґрунтування шляхів їх мінімізації. Обґрунтовано, що неконкурентні тендерні пропозиції містять високі корупційні ризики та призводять до встановлення завищених цін на поставку товарів, надання послуг і виконання робіт. Запропоновано внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою заборони укладення додаткових угод після завершення тендеру; заборони зміни умов проведення тендеру й тендерної документації після оголошення торгів; заборони об’єднувати товари в один лот і  встановлювати максимальні строки оплати за поставлені товари більш ніж 30 календарних днів.

Висновки. За результатами дослідження зроблено висновок, що електронна система публічних закупівель ProZorro має позитивний вплив на розвиток публічних закупівель в Україні, адже сприяє підвищенню прозорості торгів і тендерних процедур, розширює можливості для участі в тендерах суб’єктів малого та середнього бізнесу тощо. Однак недоліки, насамперед у правоохорон- ній і судовій системі України, зумовлюють непоодинокі випадки формування корупційних схем у системі публічних закупівель як у ProZorro, так і за її  межами. Ліквідація корупційних схем у  системі  публічних  закупівель  можлива за умови внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі».

Ключові слова: публічні закупівлі, ProZorro, тендер, тендерна пропозиція, електронні торги, конкурентні і неконкурентні процедури.

References

 1. Bagnyuk I. (2019) Chi vse prozoro u ProZorro? [Is everything transparent in ProZorro?]. Yuridichna gazeta, [Legal newspaper], vol. 2–3 (656–657). Аvailable at: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/chi-vse-prozoro-u-prozorro. html (accessed 15 May 2021) (in Ukrainian).
 2. Varenik V. M., Yevchin L. O. (2016) Osoblivosti zastosuvannya sistemi derzhavnih zakupivel ProZorro (Prozoro) [Features of the application of the public procurement system ProZorro (Transparent)]. Yevropejskij vektor ekonomichnogo rozvitku [European vector of economic developmen], vol. 2 (21). Аvailable at: http://eurodev.duan.edu.ua/images/PDF/2016/2/2.pdf (accessed 20 May 2021) (in Ukrainian).
 3. Halchinsky L. Yu. (2017 Otsinka funktsionuvannia elektronnoi systemy «Prozorro» yak instrumenta derzhavnykh zakupivel [Assessment of the functioning of the electronic system «Prozorro» as a tool of public procurement]. Current problems of economics and management: a collection of scientifc works of young scientists, no. 11 (in Ukrainian).
 4. Golovanenko M. V. (2016) Koruptsiini ryzyky ta nadiinist systemy derzhavnoi zakupivelnoi lohistyky v Ukraini [Corruption risks and reliability of the system of state purchasing logistics in Ukraine]. Theoretical and applied questions of economy, iss. 1, рр. 77–84 (in Ukrainian).
 5. Indeks  spry`jnyattya  korupciyi   (SRI):   dy`namika   ostannix   5   rokiv [Corruption Sprint Index (СРІ): dynamics of the remaining 5 rocks]. Аvailable at: https://nabu.gov.ua/open-office/biblio/sociologiya/indeks-spriynyattya- korupciyi-sri-dinamika-ostannih-5-rokiv (accessed 10 March 2021) (in Ukrainian).
 6. Kak obmanut’ ProZorro. Populjarnye shemy  obhoda  sistemy  gosudarstvennyh zakupok [How to cheat ProZorro. Popular schemes for bypassing the public procurement system]. Аvailable at: https://www.capital.ua/ru/publication/118721- kak-obmanut-prozorro-populyarnye-skhemy-obkhoda-sistemy-gosudarstvennykh- zakupok#ixzz6xxXdyoYL (accessed 17 March 2021) (in Russian).
 7. Kravchenko V. M., Syvitskaya I. G., Telenkova D. G. (2018) Normalizatsiia protsedur v systemi publichnykh zakupivel PROZORRO [Formalization of procedures in the public procurement system PROZORRO]. Economics and management organization, no. 1, рр. 24–33 (in Ukrainian).
 8. Melnikov O. S. (2016) Osoblyvosti publichnykh zakupivel yak obiekta derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky [Features of Public Procurement as an Object of State Regulation of Economics]. Theory and practice of public administration, iss. 1, рр. 129–135 (in Ukrainian).
 9. Miniailo O. I., Kostenko A. M. (2016) Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku elektronnykh derzhavnykh zakupivel’ v Ukraini [Current state and development prospects of the electronic public procurement in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk universytetu, iss. 29/1, pp. 135–144 (in Ukrainian).
 10. DoZorro Monitoring Portal Monitorynhovyy portal DoZorro [Public control of public procurement]. Аvailable at: https://dozorro.org (accessed 18 May 2021) (in Ukrainian).
 11. The official web portal of the ProZorro e-procurement system. Аvailable at: https://prozorro.gov.ua/majdanchiki-prozorro (accessed 15 May 2021) (in Ukrainian).
 12. VRU, Law of Ukraine. (2015) Pro publichni zakupivli [Law of Ukraine “On Public Procurement”], dated December 25, 2015, no. 922-VII. Аvailable at: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (accessed 15 May 2021) (in Ukrainian).
 13. Proyekt Zakonu pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny` «Pro publichni zakupivli» shhodo stvorennya peredumov dlya stalogo rozvy`tku ta modernizaciyi vitchy`znyanoyi promy`slovosti [Draft Law on Amendments to the Law of Ukraine «On Public Procurement» to create preconditions for sustainable development and modernization of domestic industry], dated June 24, 2020, no. 3739. Аvailable at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69275  (accessed 05 May 2021) (in Ukrainian).

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch