ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Фрунза  Світлана Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедрою фінансів та економіки Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький, Україна
ORCID iD: 0000-0002-2081-7777
frunzasa@gmail.com

Павлова Ольга Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедрою маркетингу та менеджменту Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький, Україна
ORCID iD: 0000-0002-3204-2446
pavlovaolga154@gmail.com

Буткевич Оксана Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедрою бухгалтерського обліку Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький, Україна
ORCID iD: 0000-0001-9583-0960
butkevuch.1975oksana@gmail.com

Гора Альона Валеріївна
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та економіки Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький, Україна
ORCID iD: 0000-0003-4608-3836
alenagora2507@gmail.com

Мета статті полягає у дослідженні впливу ефективного управління фінансо- вими ресурсами підприємств сільськогосподарського машинобудування на опти- мізацію використання ресурсів підприємств для підвищення їх конкурентоздат- ності. Методологія дослідження – в процесі дослідження використано як загальнонаукові методи (аналіз, синтез, конкретизація, класифікація), так і спеціальні: системно-структурні та порівняльні дослідження, статистично-економічний аналіз. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні важливості застосування системного методу до управління фінансовими ресурсами підприємств даної галузі, що сприятиме підвищенню конкурентоздатності підприємств на вітчизняному та зарубіжному ринках. Висновки. За результатами дослідження, зроблено висновок, що підприємства сільськогосподарського машинобудування за умов стійкої конкуренції із можливістю вчасної адаптації до змінних умов ринкового середовища, застосовуючи ефективність управління фінансовими ресурсами, в змозі отримати стратегічну стабільність виробництва і прибуткову реалізацію продукції. Раціональна організація та ефективне управління фінансовими ресурсами сільськогосподарського підприємства матиме вплив на фінансово-економічний стан і на конкурентні позиції на вітчизняному та зарубіжних ринках даного підприємства під час господарювання.

Ключові слова: фінансові ресурси, конкурентоздатне підприємство, управління, система управління, сільськогосподарське машинобудування.

References

  1. Karachyna N. P. (2010) Ekonomichna povedinka mashynobudivnykh pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka upravlinnia: monohrafiia / N. P. Ka- rachyna. –Vinnytsia: Knyha-Veha. [in Ukrainian]
  2. Vitiuk A. V. (2017) Rozvytok protsesiv zabezpechennia investuvannia pidpryiemstv silskohospodarskoho mashynobuduvannia: dys. kand. ekon. nauk:08.00.04 / Vitiuk Anna Valeriivna/ Natsionalnyi Universytet «Lvivska politekhnika». – Lviv. –303 s.
  3. Vitiuk A., Karachyna N. (2017) Ranking grouping of agricultural machine engineering enterprises in Vinnytsia region. Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. Lublin-Rzeszow, Vol. 1, no. 1., pp. 45-46.
  4. Moroz O. V., Karachyna N. P., Filatova L. S. (2012) Economic behavior of machine-building enterprises: analytic and managerial aspects / O.V.Moroz,. Econtechmod. Lublin-Lviv-Cracow, no. 3, pp. 32–37.
  5. Karachyna N. P., Vitiuk A.V. (2015) Formuvannia peredumov investytsiinoho rozvytku haluzi silskohospodarskoho mashynobuduvannia, Ekonomika ta derzhava, no. 2, pp. 35–38.

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch