Синенко О.І., Ярема К.О., Безсмертна Ю.С.

Модель економіки солоу

Предмет дослідження – підхід щодо можливості використання моделі Солоудля виконання регресійного аналізу на прикладі моделі економіки України.Метою написання статті є дослідження поняття регресійного аналізу, моделіекономіки Солоу, алгоритму виконання регресійного аналізу на прикладі моделі економіки України. Дану модель можна адаптувати для економіки підприємств. Методологія проведення роботи – системно-структурного та порівняльного аналізів (для дослідження структури ВВП); монографічного (при вивченніметодів регресійного аналізу на прикладі економіки України); економічногоаналізу (при здійсненні оцінки впливу факторів на ВВП України). Результатироботи – визначено особливості використання моделі Солоу на прикладі економіки України. Розкрито алгоритм розрахунку основних параметрів моделі задопомогою використання прикладного пакету Excel. Наведено основні рекомендації стосовно розвитку національної економіки та економічного росту завдякизастосуванню макроекономічних інструментів. Висновки – використання моделі Солоу дає можливість здійснити прогноз та аналіз. Отримані результати дозволили виявити проблему низької ресурсовіддачі капіталу як ресурсу. Порядз цим було наведено засоби макроекономічного регулювання інвестиційногопроцесу, використовуючи які можна покращити ситуацію. Особливе місце вданих засобах належить прискореній амортизаційній політиці та політиці процентних ставок.

Ключові слова: моделювання економіки, модель Солоу, регресійний аналіз,внутрішній валовий продукт, споживання, інвестиції, капіталоозброєність,дохід на душу населення

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch