Романова Л.В., Золотарьова В.І.

Сучасний стан та тенденції розвитку підприємств на ринку рекламних послуг україни

Метою статті є здійснення аналізу та оцінки сучасного стану вітчизняногоринку рекламних послуг, тенденцій розвитку підприємств рекламної сфериУкраїни. Методологія. В процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: системний підхід – для узагальнення даних рекламноїсфери як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв’язків міжними; методів систематизації та прогнозування – для визначення загальнихтенденцій розвитку рекламної сфери України та підприємств рекламної сфериУкраїни. Обґрунтовано загальні тенденції розвитку рекламної сфери України тапідприємств рекламної сфери України. Визначено основні причини, що маливплив і будуть мати вплив в майбутньому на діяльність вітчизняних підприємстврекламної сфери. Наукова новизна полягає у визначенні основних тенденційрозвитку рекламної сфери України та вітчизняних підприємств рекламної сфери, а також факторів, які впливали і впливають на їх діяльність. Отриманірезультати дослідження спрямовані на забезпечення якісного управління діяльністю підприємств рекламної сфери та забезпечення виского рівня їх конкуреноспроможності. Вони можуть бути використані для удосконалення та/абоперегляду стратегічних планів розвитку та діяльності, засад управління рекламними підприємствами.

Ключові слова: тенеденції, чинники, реклама, вид, рекламна сфера, рекламне підприємство

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.