Коваль О.М., Ільїна К.С., Фефелова А.А.

Інвестиції в маркетинг вищої освіти

Мета статті полягає в дослідженні стану та перспектив розширення інвестицій в маркетинг вищої освіти і адаптації до кон’юнктурних коливань сфериринку освітніх послуг. Методологія дослідження побудована на методах наукового абстрагування при визначенні компонентів ринку, порівняльному аналізісвітового досвіду і вітчизняних джерел фінансування закладів вищої освіти,аналізі структури видатків на освіту в державному бюджеті країни, монографічному методі дослідження стану і вдосконалення конкурентоспроможностівіт чизня них закладів вищої освіти, аналізу і синтезу статистичної інформації.Наукова новизна проведеного дослідження в тому, що науково обгрунтованостан джерел фінансування закладів вищої освіти, проаналізовано альтернативніінструменти фінансування інвестицій в маркетинг галузі освітніх послуг, окреслено напрями підвищення конкурентоспроможності учасників ринку. Висновки.Серед інших важливим напрямком інвестиційної моделі розвитку Європейського Союзу визначено дослідження, інновації та діджиталізацію в проектах маркетингу наукових досліджень, а також фінансування проектів у галузі навичок,освіти, навчання, соціальних інновацій. Реформа вищої освіти в Україні спрямована на інтеграцію у Європейський простір вищої освіти та дослідницький простірна основі конкурентоспроможної національної системи вищої освіти. Розширенняміжнародної діяльності вітчизняних закладів вищої освіти має за мету впровадження сучасних світових тенденцій інвестицій в маркетинг вищої освіти.

Ключові слова: інвестиційна модель, ендавмент-фонди, екстеншн сервіс,маркетинг вищої освіти

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.