Бунда О.М., Оляніна А.В.

Аналітичні процедури діяльності підприємств сфери спорту

Мета статті полягає у проведенні аналітичних процедур діяльності підприємств у сфері спорту та визначенні напрямків стратегії їх розвитку. Методологія дослідження полягає у використанні наступних методів: групування і порівняння показників при здійсненні горизонтального й вертикального аналізу,обчисленні величини відхилень за роками; методів аналізу коефіцієнтів; узагальнення отриманих результатів. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні аналітичних процедур діяльності підприємств у сфері спорту. Висновки.Проведення аналітичних процедур діяльності підприємств сфери спорту наприкладі ТОВ «ФІТ-УНО» показало, що даний вид діяльності в Україні є надзвичайно перспективним. Сфера спорту невпинно розвивається і набуває популярності у суспільстві. Для кращого розвитку сфери спорту в Україні необхідним є забезпечення додаткового інвестування та взаємодія влади, бізнесу ісуспільних організацій.

Ключові слова: аналіз, аналітичні процедури, підприємство сфери спорту,рентабельність

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.