Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Видавництво

Видавництво «Міленіум» створене у 2001 р. Має державну реєстрацію — код ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України) 31451419.

Також має ліцензію на видавничу та поліграфічну діяльність — Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 535 від 19.07.2001 р.

Видавництво «Міленіум» отримує в Книжковій палаті України та присвоює книжковим виданням ISBN.

Видавництво «Міленіум» — є університетським видавництвом з власною поліграфічною базою.

0

Публікація журналу № 19-2019

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного роз- витку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інновацій- ного розвитку різних галузей економіки україни,

5

Публікація журналу № 18-2019

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного роз- витку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інновацій- ного розвитку різних галузей економіки україни,

0

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Предмет дослідження – сукупність організаційно-правових відносин в процесі створення системи громадського контролю діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Мета статті – висвітлення проблеми необхідності визначення та законодавчого закріплення поняття громадського контролю системи місцевої влади в Україні. У статті запропоновані можливі ефективні шляхи здійснення громадського контролю за діяльністю представників місцевого самоврядування. Методологія проведення роботи системно-структурний аналіз правового забезпечення громадського контролю системи місцевого самоврядування. Моделювання та прогнозування щодо зростання ефективності позитивного взаємовпливу суспільства і влади. Результати роботи –запропонована правова стратегія та технологія здійснення громадського контролю дій місцевого самоврядування.

0

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСТЕЖУВАНОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ СИРОВИНИ ВОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Предмет дослідження – сукупність відносин у процесі удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання вітчизняного рибальства та аквакультури в Україні та практичне використання пропозицій щодо дії механізму простежуваності біологічної сировини водного походження (риби та інших водних живих ресурсів). Мета статті. Розроблення науково-методичних і практичних рекомендацій щодо забезпечення організаційно-економічного механізму регулювання рибальства та аквакультури з урахуванням простежуваності біологічної сировини водного походження в Україні. Методологія проведення роботи. Теоретико-методичну основу дослідження становить система загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання, фундаментальні положення сучасної економічної теорії.

0