Публикація журналу № 23/2020

 Журнал 23/2021

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

PDF

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2020, №23

ISSN (print) 2224-1213

ІндексуєтьсяCrossref, Index Copernicus, Google.Scholar

Періодичність4 рази на рік

Мови виданняукраїнська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

О. Д. Гудзинський, С.М. Судомир, Т.О.Гуренко, Ю. С. Гудзинська

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 4-11

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.1

PDF

Є. В. Редзюк

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОЗИТИВНОЇ  ДИНАМІКИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ 12-26

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.2

PDF

Л. А. Громоздова, О. К. Аблова, І. В. Студеннікова, В. В. Громоздов, В. М. Маляревський, О. Ю. Смірнова, А. А. Бузинна

РОЗВИТОК СТАРТАП-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ 27-34

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.3

PDF

О. К. Аблова, Л. А. Громоздова, І. В. Студеннікова, В. В. Громоздов, О. В. Бойченко, О. Ю. Смірнова, А. О. Швидка

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ 35-43

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.4

PDF

Н. М.Вдовенко, Н. М. Коробова, М. М. Павленко

ЕВОЛЮЦІЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 44-53

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.5

PDF

І. В. Цистан

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВ,

ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 54-63

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.6

PDF

І.В.Пономаренко, А.В. Телеус

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ОБРОБКИ ДАНИХ 64-70

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.7

PDF

О. Ю. Чубукова, І. В. Пономаренко, Н. В. Недбайло

ВИКОРИСТАННЯ DATA MINING ДЛЯ  ОБРОБКИ БІЗНЕС-ДАНИХ 71-77

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.8

PDF

О. М. Бунда, Т.І.Вітюк

АУДИТ  ЗАПАСІВ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 78-86

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.9

PDF

М. П. Тюхтій, Н. Б. Хамська, Л. В. Громоздова, Я. В. Дербеньова, О. В. Юрченко, К. К. Балюк

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

(НА  ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 87-101

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.10

PDF

С.П.Гаврилюк, Н.П. Воробйова

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 102-111

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.11

PDF

І. І. Дейнега, Л. В. Громоздова, Н. В. Писаренко, Р. М. Лапко

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

В УКРАЇНІ 112-127

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.12

PDF

С. Г. Літовка-Деменіна

ПРОЦЕС МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ 128-136

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.13

PDF

В. О. Тімашов, Д. О. Луб

РЕГУЛЮВАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ 137-147

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.14

PDF

Л.Г. Шморгун

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(рецензія на навчальний посібник «Основи наукових досліджень»: навч. посіб./ Комар Ю.М., Попов О.І, Комар В.Ю. –

К: Видавництво Ліра-К . – 2018. – 182 с.) 148

https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.15

PDF